Showing 1-1 of 1 result

    EHS Manager

    Migdal Ha‘Emeq Israel Posted 07-Jan-2021
    למפעל הייצור במגדל העמק דרוש/ה מנהל/ת EHSלהובלה מקצועית והטמעת מדיניות ותרבות בטיחות, גיהות, ביטחון ואיכות הסביבה של חברת לוריאל באתר הייצור יישום ומעקב ביצוע של נהלי העבודה והטמעת הכלים הגלובליים בתחום ה-EHS,  בכפיפות לדירקטורית איכות, בטיחות ואיכות הסביבה. כתיבת תוכניות בטיחות...
    Showing 1-1 of 1 result