You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window. You cannot withdraw your application once you applied, so please make sure to choose a job that matches your dreams. Please visit "Your Application Space" to see the jobs you have already applied to.

Warsaw
Others
Casual
10-Nov-2020

About Talent Development Adventure

Talent Development Adventure is a tailor-made and flexible internship opportunity for ambitious, entrepreneurial and passionate students who would love to develop their skills and see for themselves what L’Oreal is really about!


During this internship you will join marketing, trade marketing, e-commerce or sales team and: 
 • Participate in exciting projects supporting iconic brands like Vichy or Kiehl’s
 • Develop your business and interpersonal skills
 • Have an excellent mentor to guide you through FMCG industry
 • Have a lot of fun and meet amazing people

You're the perfect match, if you:

 • Are a student or recent graduate of marketing, business management, economy, e-biznes, etc.
 • Are an active member of a student organization or NGO
 • Have a can-do-attitude and love to learn new things.
 • Are fluent in Polish and English.
 • Have a very good knowledge of MS Office tools.
 • Are strongly interested in marketing, sales, e-commerce or digital.

Moreover, you are:

 • You. And you’re true to yourself. We cherish diversity so you’ll feel at home whoever you are.
 • Entrepreneurial. Every single day, you spot opportunities to change the world for the better.
 • Ambitious. You crave success and we’ll support you all the way. That way, we all win.
 • One of the gang. You recognize that great things are achieved only in a team.
 • Open. To new ways of doing things. To other people’s (sometimes crazy) ideas.
We offer:

 • 6 months paid internship with flexible working hours adjusted to your availability (start: December 2020!)
 • Friendly and dynamic work atmosphere in a team engaged in sports and CSR activities.
 • Possibility to gain hands-on experience in ambitious projects.
 • Mentor’s guidance and a rich learning package.
 • Dedicated Buddy from day one!
 • Wide benefits package including: sports card, private health care, life insurance, pension package and internal boutique with a discount.
 • Plenty of opportunities to grow (also cross-divisionally and functionally).
 • Brand new office in a perfect location in Warsaw city center!

We are open for candidates with disabilities.Jeśli wyrażają Państwo chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na opisane powyżej stanowisko, prosimy o załączenie poniżej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych na Państwa cv oraz o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Talent Development Adventure*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

* - pole obowiązkowe

Obowiązek Informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielona została zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy lub pocztowy wskazany powyżej.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.