You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window. You cannot withdraw your application once you applied, so please make sure to choose a job that matches your dreams. Please visit "Your Application Space" to see the jobs you have already applied to.

Warsaw
Operations
Full - Time
27-Jan-2021
Jako Kierownik Produkcji w naszej Fabryce będziesz:

Zarządzać produkcją:
 • Nadzorować realizację procesu produkcji według wyznaczonych planów produkcyjnych
 • Analizować i raportować wskaźniki produktywności oraz wskaźniki jakościowe
 • Dbać o poprawę efektywności w nadzorowanych procesach produkcyjnych i KPI
 • Inicjować akcje korygujące i usprawniające w podległym obszarze
 • Brać udział w działaniach związanych z wdrażaniem nowych procesów i produktów w podległym obszarze

Zarządzać zespołem:
 • Zarządzać zespołem z podległego obszaru
 • Prowadzić proces oceny pracowników oraz przekazywać im systematyczną informację zwrotną dotyczącą wyników i osiągnięć
 • Rozwijać umiejętności podwładnych pracowników i nadzorować realizację ich zadań oraz celów
 • Zarządzać czasem pracy w zespole

Zarządzać urządzeniami:
 • Nadzorować i zapewniać konserwację urządzeń
 • Zarządzać aparaturą kontrolno - pomiarową na fabrykacji

Żeby odnieść sukces na tym stanowisku potrzebne jest:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (min. 3 lata)
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe techniczne
 • Proaktywność i zaangażowanie
 • Zdolności liderskie i doświadczenie w zarządzaniu pracownikami
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Zapewniamy:
 • Umowę o pracę i konkurencyjne wynagrodzenie 
 • Wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym poprzez szeroką ofertę szkoleń (również zagranicznych)
 • Możliwość skorzystania ze różnicowanego pakietu benefitów: karta multisport, prywatna opieka zdrowotna, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do posiłków, zniżkę na kosmetyki całej Grupy L’Oréal dostępne na rynku polskim i wiele innych
 • Dofinansowanie do nauki języków obcych
 • Elastyczne godziny pracy
 • Dojazd do fabryki  
 • Ciekawe i ambitne zadania
 • Możliwość rozwoju w strukturach Grupy L’Oréal, zarówno w kraju, jak i zagranicą 

Aplikuj już dziś!Prosimy o dopisanie do cv następujących zgód:
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Produkcji
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie.


Prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail dane-osobowe@loreal.com. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielona została zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy dane-osobowe@loreal.com. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.