Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Paris, Île-de-France
Transversal
Full - Time
05-Aug-2022
Opportunité de rejoindre un environnement dans le secteur du Luxe, auprès d'équipes talentueuses, diversifiées, dévouées et passionnées, dans chaque région, chaque pays, chaque département et chaque métier.

Responsabilités clés :
Dans une organisation en binôme (2 assistantes) :
 • Être en support de l’Assistant(e) du Directeur Général (gestion de l’agenda, organisation des déplacements, accueil téléphonique, gestion des courriers, …)
 • Organiser les journées afin d’optimiser l’activité de ses managers,
 • Assurer la constitution et la tenue à jour rigoureuse des dossiers,
 • Organiser les réunions relatives à l’activité et préparer et suivre les dossiers pour les réunions,
 • Assurer une bonne coordination avec les assistantes du Comité de Direction,
 • Organisation des déplacements et voyages,
 • Gestion des notes de frais et budget d’équipe,
 • Assurer la coordination pour des événements d’équipe,
 • Assurer le suivi des mails pour agir/alerter si nécessaire,
 • Diffuser et relayer les informations auprès des responsables et des équipes concernés. 

Compétences requises :
 • Maîtrise de l’anglais impérative
 • Réactivité, sens de l’anticipation et des priorités
 • Maîtrise des nouveaux outils informatiques
 • Grande discrétion et sens de la confidentialité
 • Aisance relationnelle et intelligence des situations
 • Gestion du stress
 • Bonne connaissance et compréhension des organisations et du fonctionnement du Groupe
 • Rigueur et structure dans l’organisation du travail
 • Sens du détail et du service
 • Esprit d’initiative
 • Capacité d’adaptation

Localisation : Ile de France
Contrat : CDD
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.