在30天內,您最多可以申請三個職位。請注意 : 職位一經申請即無法撤回,請審慎選擇符合您期待的職位。您可以在"您的求職空間"查看您已申請的職位。

Warsaw
Operations
Full - Time
01-Apr-2021

Nowoczesna, dynamiczna i bezpieczna fabryka, która nigdy nie śpi, po to by nasi konsumenci na całym świecie mogli mieć satysfakcję z produktów o najwyższej jakości. Brzmi zachęcająco?

Każdego dnia w fabryce L’Oréal Warsaw Plant, która jest największym zakładem Grupy L’Oréal na świecie, produkujemy  prawie milion sztuk kosmetyków do codziennej pielęgnacji ciała i włosów. Nasz zespół to ponad 430 osób z pasją i optymizmem, które sprawiają, że atmosfera w fabryce jest wyjątkowa. Jedną z tych osób jest Dyrektor/ka HR.

Dyrektor/ka HR odgrywa kluczową rolę w budowaniu atrakcyjnego miejsca pracy. Jako członek zarządu fabryki wspiera rozwój kultury organizacyjnej i przywództwa angażującego, towarzyszy wprowadzonym zmianom. Jest współodpowiedzialny za wyniki organizacji.


Zakres odpowiedzialności:

 • budowa strategii personalnej odpowiadającej na potrzeby biznesowe, wspierającej strategię fabryki i Grupy L’Oréal, oraz nadzór nad procesami jej realizacji
 • zabezpieczenie działalności operacyjnej zgodnie z regulacjami prawnymi i wymogami Grupy (w szczególności w zakresie prawa pracy, GDPR, systemu ZSZ, współpracy ze związkami zawodowymi)
 • kształtowanie konkurencyjnej polityki płacowej i świadczeń dodatkowych, odpowiedzialność za realizację budżetu wynagrodzeń
 • zapewnienie odpowiedniej obsady poprzez budowanie silnej marki pracodawcy, rekrutacje oraz zarządzanie absencją chorobową
 • zapewnienie możliwości rozwoju dla każdego pracownika: programy szkoleniowe, kształtowanie ścieżek karier, zarządzanie talentami
 • zapewnienie właściwego poziomu komunikacji pomiędzy pracownikami, menedżerami oraz zarządem fabryki
 • wsparcie kierowników w budowaniu kompetentnych i zaangażowanych zespołów, odpowiednim doborze, wdrożeniu i rozwoju pracowników, w procesie oceny wyników oraz stosowaniu pozostałych rozwiązań z obszaru HR
 • zapewnienie efektywności procesów HR poprzez ich ciągłe doskonalenie oraz digitalizację, optymalizacja procesów biznesowych w oparciu o mierniki HR  
 • zarządzanie i rozwój podległego zespołu HR (8 osób)

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, dodatkowe kierunkowe szkolenia, certyfikaty, studia podyplomowe
 • kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym doświadczenie we wdrażaniu strategii HR w organizacji i doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • dobra znajomość języka angielskiego (angielski jest językiem codziennej komunikacji zarządu)
 • umiejętność samodzielnego wyznaczania celów i konsekwentnego dążenia do nich (Dyrektor/ka HR jest członkiem zarządu fabryki)
 • ukierunkowanie na biznes, umiejętność łączenia różnych perspektyw, ludzkiej i kosztowej, rozwojowej i efektywnościowej, krótko- i długoterminowej
 • umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o niepełne informacje oraz działania w środowisku dynamicznym, ze zmiennymi priorytetami
 • wysokie zdolności komunikacyjne pozwalające na zbudowanie wiarygodności na każdym poziomie organizacji, ceniona jest otwartość i przejrzystość w komunikacji
 • umiejętności coachingowe, pozytywnego „challengowania”, wpływania na innych


Oferujemy:
 • #rozwój, który wynika z ciągłego ruchu i dążenia do doskonałości.  Rozwijamy się razem z innymi, odkrywając i sięgając po więcej. Łączymy wyjątkowe osobowości, pełne potencjału, i wyzwania, które wyzwalają w Tobie to, co najlepsze.
 •  #wpływ - zachęcamy do myślenia i działania wykraczającego poza ramy stanowiska. Zdajemy sobie sprawę z dużego wpływu, jaki nasza praca ma na naszą społeczność, nasze środowisko i naszych konsumentów. Dla nas nasza praca to coś więcej niż praca
 • #przedsiębiorczość – zapraszamy do kwestionowania status quo i kształtowania przyszłości fabryki zgodnie z naszą mantrą „prowadź to jak własny biznes”
 • zaangażowany i profesjonalny zespół HR 
 • atrakcyjne wynagrodzenie, rozbudowany pakiet benefitów, samochód służbowy