Contrat A Duree Determinee
Błonie, Masovian Voivodeship
Packaging
Temps plein
01-Jul-2023

Zakres obowiązków:
•Uczestnictwo w planowaniu produkcji co-packingowej (przepakowywania) oraz w procesie labelling (etykietowania) z Działem Trade Marketingu, Handlowym i Supply Chain.
•Aktualizacja ustawień systemowych dla produkcji co-packigowych  w SAP.
•Zlecenie produkcji oraz jej kontrola w tym jakościowa.
•Regularne informowanie odpowiednich działów o statusie produkcji promocyjnej.
•Kontrola zapasów produktów oraz materiałów opakowaniowych u Podwykonawców. 
•Zapewnienie wysokiego poziomu współpracy ze wszystkimi działami.
•Bliska współpraca z Podwykonawcami.
•Proponowanie innowacyjnych rozwiązań w procesach co-packingu/labellingu w tym rozwiązań ekologicznych.

Oczekiwania:
•Około 2-letnie doświadczenie w zakresie planowania, zarządzania projektami, co-packingu lub produkcji, najlepiej w środowisku FMCG.
•Efektywność i dbałość o szczegóły z nastawieniem na rozwiązywanie problemów i wielozadaniowość.
•Silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne w środowisku międzynarodowym.
•Zdolność do pracy w szybkiej i dynamicznej organizacji.
•Znajomość języka angielskiego - zarówno pisemna, jak i mówiona.
•Biegłość w MS Excel-zdolności analityczne.
•Znajomość SAP.
•Prawo jazdy kat B i auto (dojazdy do Centrum Dystrybucyjnego).

Oferujemy:
•Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony.
•Konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze.
•Bogaty pakiet benefitów - prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, zniżka na produkty firmy, świadczenia z ZFŚS.
•Realną możliwość nabycia i rozwoju doświadczenia oraz podniesienia kwalifikacji.
•Bezpłatny dostęp do szerokiej oferty platformy e-learningowej.
•Zgrany zespół i dobrą atmosferę pracy.
•Kompleksowe szkolenie wdrażające do pracy na stanowisku.
•Eventy firmowe, udział w akcjach charytatywnych na rzecz lokalnej społeczności.

I więcej… 
#wzrost i rozwój – w L’Oréal rozwój wynika z bycia w ciągłym ruchu. Rozwijamy się razem z innymi, odkrywając i sięgając po więcej. Razem próbujemy, odnosimy sukcesy, a czasem zawodzimy. Skupiamy wyjątkowe osobowości, które mają potencjał, by stać się wybitnymi mentorami; dajemy im transformacyjne szkolenia i możliwości uczenia się, które pozwolą im wyzwolić w sobie to, co najlepsze. 
#różnorodność – w L’Oréal nasze zespoły są zróżnicowane, ponieważ miliardy konsumentów, dla których tworzymy, uwzględniamy różnice w pochodzeniu, kulturach, doświadczeniach życiowych i przekonaniach. Zobowiązujemy się do wspierania otwartego środowiska, w którym celebrujemy różne perspektywy naszych kolegów i gdzie jesteśmy zachęcani do dzielenia się tym, za czym się opowiadamy i wyrażania naszego prawdziwego ja. 
#przedsiębiorczość – w L’Oréal zapraszamy naszych ludzi do inspirowania innych niesamowitymi pomysłami, kwestionowania status quo i kształtowania przyszłości piękna. „Prowadź to jak własny biznes” to nasza mantra. Przedsiębiorczość w L’Oréal to także możliwość zaprojektowania jedynej w swoim rodzaju ścieżki kariery, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. 
#wpływ i przełożenie Twoich działań – w L’Oréal zachęcamy naszych pracowników do myślenia i działania poza pracą. Zdajemy sobie sprawę z dużego wpływu, jaki nasza praca ma na naszą społeczność, nasze środowisko i naszych konsumentów. Dla nas nasza praca to coś więcej niż praca, to budowanie lepszej przyszłości dla innych i naszej planety. 

Dołącz do nas, jeśli do Ciebie przemawia!  

Jesteśmy otwarci na kandydatów z niepełnosprawnością.

Jeśli chcesz wziąć udział w wyżej wymienionym procesie rekrutacyjnym, obowiązkowe jest zawarcie w CV następujących klauzul: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym i innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Koordynator ds. Copacking/Labelling”* 
[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania w przyszłej rekrutacji przez L’Oréal Polska Sp. ogród zoologiczny. z siedzibą pod adresem Grzybowska 62, 00-844 Warszawa. 
*- pole obowiązkowe 
Klauzula informacyjna 
Administratorem danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z oo z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych oraz dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę jest możliwy poprzez adres e-mail: personal-da@loreal. kom. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez Twojej uprzedniej zgody. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione i na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do wykonania usługi. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy przesłać na wskazany powyżej adres e-mail lub pocztowy. 
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
  • Vous pouvez postuler à trois offres maximum sur une période de 30 jours consécutifs.
  • Vous ne pouvez pas retirer votre candidature une fois que vous avez postulé, alors assurez-vous de choisir une offre qui correspond à vos attentes !
  • Vous pouvez voir les offres sur lesquelles vous avez déjà postulé dans l’onglet « Votre espace de candidature.
  • Veuillez ne pas créer un nouveau compte avec une adresse e-mail différente. Si vous le faites, vos comptes pourraient être fusionnés et votre dossier de candidature sera supprimé.