Σύμβαση αορίστου
Warsaw, Masovian Voivodeship
Finance
Full - Time
29-Nov-2022Want to grow your expertise with L’Oréal, but couldn’t find the perfect opportunity? You are just in the right place! Future Opportunities is a place for you! Here you can apply for any position within the Cash Accounting Team. We are looking for various profiles – from Junior to Senior positions. 🌟


Do you know that in the Warsaw headquarters there is one of 6 Business Expertise Services & Technology Teams - BEST. Established in January 2018, it is one of L’Oréal’s most rapidly growing units. At the moment, the Warsaw BEST employs around 100 people. BEST carries out accounting processes for Central and Eastern Europe, for countries such as Poland, the Baltics, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Ukraine, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Turkey or Israel. BEST consists of the following departments: Procure to Pay (P2P), Cash to Accounting (C2A), General Ledger (R2R), Treasury, Delivery Excellence (DEx), and partly also Controlling, responsible for OPEX costs.
 

What distinguishes BEST is, among other things, the constant striving for process improvement and standardization. In its day-to-day work, BEST pays attention to diversity, the working atmosphere, high employee satisfaction, which is regularly reviewed, and a focus on the development of employees, who are given the opportunity to advance not only vertically, but also horizontally.


If you have an accounting or finance background, passion for learning more, and want to develop within our R2R team - apply, and join our BEST team!About Record to Report team:

Our missing is to produce timely high-quality of reports for internal and external stakeholders and ensure that IRFS, legal & tax requirements are respected during transaction recording and reporting. We focus on:

 • Fixed asset management and contract management under IFRS16
 • Re-invoicing to other IC entities & preparation of intercompany reconciliation and transfer pricing
 • Timely completion of month end closing activities 
 • Preparation and submission of group consolidation reporting
 • Preparation and submission of administrative and tax reporting
 • Preparation of  Balance Sheet reconciliation and internal control reports 
 • Co-operation with internal and external auditors 


🔍We are looking for PEOPLE, who:

 • Have a Finance/Economy/Accounting degree or are still studying (we are open for juniors and seniors).
 • Are eager to learn.
 • Have great communication and interpersonal skills.
 • Have attention to detail.
 • Communicate in English (knowledge of another language is more than welcome 😊).


🚀What do we offer?

 • Plenty of opportunities to grow – cross-divisionally and functionally. 
 • Rich e-learning package. 
 • Attractive benefit package including sports card, private health care, life insurance, pension package, and internal boutique with a discount, and product allocations. 
 • Annual bonus system. 
 • Hybrid working model - 3 days from the office, 2 days from home.
 • Diversity & Inclusion: L'Oréal promotes equal opportunity, diversity and inclusion. We prevent discrimination and harassment of any kind based on gender, skin color, religion, sexual orientation, origin, or disability. We walk the talk every day when it comes to Diversity & Inclusion. Come and grow with us!🌟
If you would like to participate in the above-mentioned recruitment process, it is mandatory to include in your resume the following closes:

“I agree to the processing of my personal data by L’Oréal Polska Sp. z o.o. with its registered office at Grzybowska 62, 00-844 Warsaw included in the CV, recruitment form, and other application documents for the purpose and the scope necessary to carry out the recruitment process for the position of R2R Team  – Future Opportunities“*

[] I agree to the processing of my personal data included in the CV, recruitment form, and other application documents for use in future recruitment by L’Oréal Polska Sp. z o.o.with its registered office at Grzybowska 62, 00-844 Warsaw.

*- mandatory field

Information clause

The controllerof  personal data is L’Oréal Polska Sp. z o.o with its registered office in Warsaw (00-844) at Grzybowska 62. Contact with the DataProtection Officer and additional information about the personal data processing carried out by the Company is possible via e-mail address: [email protected].

The processing of personal data is carried out for the purpose of the recruitment process in accordance with Article 6(1)(c) of the General Regulation on Personal Data of 27 April 2016, (hereinafter GDPR). Data processing to a wider extent than resulting from the provisions of labor law, for the purposes of the future recruitment processes will be carried out on the basis of the given consent in accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR.

Your personal data will not be disclosed to other entities without your prior consent. Your personal data may be made available at the request of entities authorized to do so under the law. The controller may, by means of a written contract, entrust to another entity the processing of your personal data to the extent and for the purpose necessary to perform the service. Your personal data will not be transferred to a third country/international organization.

Your personal data will be kept for a period of 2 years from the end of the recruitment process – in which case these data will be processed until the consent is withdrawn.

You have the right to access their data, rectify, delete, object, limit processing, and transfer. Your consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of the consent will not affect the lawfulness of the processing of your personal data that was made on the basis of your given consent before its withdrawal. A declaration of withdrawal of the consent to the processing of your personal data should be sent to the e-mail or postal address indicated above.

You have the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office if you feel that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.

The provision of personal data is voluntary but necessary for the participation in recruitment process. Failure to provide personal data will result in the inability to participate in the recruitment process.


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.