Σύμβαση αορίστου
Warsaw, Masovian Voivodeship
Digital
Full - Time
01-Mar-2024

Being a Digital Manager you will:

 • demonstrate a comprehensive understanding of the local landscape, encompassing media, influencer marketing and eCommerce,
 • act as a digital and eCommerce media advocate, employing a customer – centric approach to media planning and focusing on enhancing e – marketing capabilities,
 • collaborate with partners to co – develop and facilitate the implementation of a robust digital strategy, encompassing paid, owned and earned media,
 • take ownership of coordinating the eCommerce activation roadmap, meticulously aligning it with categories, brands, customers and channels,
 • formulate and execute a data – driven eCommerce activation strategy, ensuring the creation of top – notch eCommerce content in collaboration with key stakeholders, while also managing rating and reviews sourcing,
 • strategically plan and oversee performance driven eCommerce media activities including retail media and performance – based models such as CPS (Cost Per Sale) and CPL (Cost Per Lead),
 • devise and manage lead acquisition campaigns to support the 1p data of L’Oreal Luxe,
 • oversee the eCommerce content creation process by actively collaborating with the agency to develop best – in – class content for eCommerce purposes 

 

You are a match if:

 • You possess a strategic mindset and are willing to actively engage in hands-on work when necessary.
 • You possess expertise in digital media and eCommerce and have the ability to align it with the business needs of the organization.
 • You have a deep understanding of digital platforms and are enthusiastic about implementing innovative tools while establishing standards and procedures for their effective utilization.
 • You demonstrate a comprehensive knowledge of the digital landscape, including influencer marketing, consumer engagement across multiple channels (media, digital content, loyalty, SEO), and possess the ability to navigate and leverage these areas effectively.
 • You excel in communication, both written and verbal, and have a talent for presenting ideas and strategies in a visually impactful manner.

 

You have:

 • Minimum of 5 years of industry experience, with expertise in digital media and eCommerce, along with a solid understanding of other digital landscape touchpoints.
 • Previous experience working on the agency side (although not mandatory) is preferred.
 • Proven track record in successfully managing projects and/or teams / agencies.
 • Proficiency in both Polish and English languages at a minimum C1 level.
 • Strong dedication and unwavering commitment to challenging the status quo, driving innovation, and effecting positive change.

 

We offer:

 • Friendly and dynamic work atmosphere in diverse environment of the market beauty leader
 • Plenty of opportunities to grow – cross-divisionally and functionally
 • Rich e-Learning package
 • New Activity Based Working & sustainable office in the heart of the city
 • Dedicated Buddy from day one!
 • Attractive benefit package including: sports card, private health care, life insurance, pension package and internal boutique with a discount, product allocations and many more
 • Share in profit
 • Community engaged in Sports and CSR activities

 

We are open for candidates with disabilities.

 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.