Stage
Kanie, Masovian Voivodeship
Manufacturing
Temps plein
25-Jul-2023

Zakres obowiązków:

 • Monitoring strat materiałowych, definiowanie akcji oraz optymalizacja procesów pod kątem redukcji strat materiałowych
 • Zarządzanie sprzętem pomiarowym do produkcji kosmetyków – zarządzanie bazą sprzętów, nadzór nad terminami wzorcowań, planowanie i kooperacja z serwisami zewnętrznymi
 • Organizacja stanowisk operatorskich i wyposażenia linii pod kątem bezpieczeństwa, jakości i efektywności operacyjnej
 • Tworzenie, weryfikacja i modyfikacja dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi linii, jednopunktowe lekcje dla operatorów
 • Visual management w obszarze konfekcjonowania
 • Analiza danych z wykorzystywanych systemów i aplikacji, definiowane akcji
 • Ścisła współpraca z kadrą operatorską, inżynierami produkcji oraz z działami wspierającymi

Wymagania:

 • Status studenta/tki lub absolwenta/tki uczelni technicznych, preferowane kierunki: Inżynieria Produkcji i pokrewne
 • Gotowość do rozwiązywania niestandardowych problemów technicznych
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Samodzielność w działaniu, proaktywność
 • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu przez okres 12 msc


 • Vous pouvez postuler à trois offres maximum sur une période de 30 jours consécutifs.
 • Vous ne pouvez pas retirer votre candidature une fois que vous avez postulé, alors assurez-vous de choisir une offre qui correspond à vos attentes !
 • Vous pouvez voir les offres sur lesquelles vous avez déjà postulé dans l’onglet « Votre espace de candidature.
 • Veuillez ne pas créer un nouveau compte avec une adresse e-mail différente. Si vous le faites, vos comptes pourraient être fusionnés et votre dossier de candidature sera supprimé.