Stage
Pruszków, Masovian Voivodeship
Autres
Temps plein
28-Aug-2023

Podczas stażu będziesz:

 • wspierać dział BHP w cyfryzacji procesów i narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem
 • planować i realizować aktywności w ramach kampanii bezpieczeństwa w celu rozwoju silnej kultury bezpieczeństwa w fabryce
 • sprawować nadzór nad firmami zewnętrznymi pracującymi na terenie fabryki
 • brać udział w procesach analizy ryzyka zawodowego oraz procesowego
 • wspierać zespoły projektowe, opiniować nowe inwestycje w zakresie BHP
 • odpowiadać za zbieranie i analizę danych, przygotowywanie raportów z zakresu BHP
 • tworzyć i aktualizować instrukcję bezpiecznej pracy oraz procedury wewnętrzne, w szczególności procedur LOTO (Lockout – Tagout)


Aby odnieść sukces potrzebne jest:

 • status studenta/tki lub absolwenta/tki studiów wyższych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warunek konieczny
 • dobra znajomość MS Excel i pakietu MS Office
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2) w mowie i piśmie
 • chęć do nauki i rozwoju
 • inicjatywa i zaangażowanie
 • skrupulatność i zdolności analityczne
 • umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku
 • otwartość i komunikatywność 


 • Vous pouvez postuler à trois offres maximum sur une période de 30 jours consécutifs.
 • Vous ne pouvez pas retirer votre candidature une fois que vous avez postulé, alors assurez-vous de choisir une offre qui correspond à vos attentes !
 • Vous pouvez voir les offres sur lesquelles vous avez déjà postulé dans l’onglet « Votre espace de candidature.
 • Veuillez ne pas créer un nouveau compte avec une adresse e-mail différente. Si vous le faites, vos comptes pourraient être fusionnés et votre dossier de candidature sera supprimé.