Σύμβαση αορίστου
Singapore, Central Singapore
Retail
Full - Time
07-Sep-2022

SkinCeuticals Derma Advisor

Who are we?

We wake up every morning because there is excitement in knowing that everyone we work with has a tremendous impact on a larger vision. We empower billions of people to be the canvas for self-expression inspiring confidence and self-belief every day. When they feel good, we feel good. It's contagious! That’s why we surround ourselves with other 85 000 L'Oréal driven thinkers and doers to spark innovation and build a true leading brand powerhouse offering beauty for all across 36 international brands and 160 countries.

When we create a product or experience that makes our hearts beat faster, we know we’re onto something. Something that will win the hearts and minds of another billion.

What are we looking for?

Do you have a passion for skincare? Do you enjoy talking to customers? We’re looking for Derma advisor based in departmental store counters who is or aspires to be a dermatological expert, providing friendly, professional and knowledgeable service to all clients.

 

The ideal candidate should have:

 

 • 2-3 years of retail/client service industry experience (preferably in counters/boutiques)
 • Effective time management, problem solving and communication skills.
 • Ability to multi-task, while providing professional and outstanding client service.
 • Comfortable in engaging clients while providing consultations.
 • Education and product experience with dermatological products will be of added advantage

Why should you work for L’Oreal?

L’Oréal is richly endowed with a portfolio of international brands that is unique in the world and that covers all the lines of cosmetics and responds to the diverse needs of consumers the world over. 


We provide

 1. Career Development Opportunities
  - Training opportunities
  - Fast track career progression

 2. Attractive Remuneration Package
  - Basic salary + Monthly sales commission + Allowances + Annual Wage Supplement + Variable performance bonus
  - Quarterly free products across various brands in L’Oreal group and staff discounts
  - Employee Referral Incentives
  - Various type of leaves  
  Medical and dental benefits + Insurance coverage


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.