Σύμβαση αορίστου
Düsseldorf, North Rhine-Westphalia
Finance
Full - Time
06-Feb-2024

Warum L’Oréal? 

Uns treibt die Leidenschaft für Schönheit, die die Welt bewegt. 

Wir sind Marktführer in Beauty und Pionier im Bereich Beauty Tech. Als Folge der sich konstant verändernden Welt, sind für uns Kosmetik und Technologie untrennbar miteinander verbunden. Gemeinsam mit unseren Konsumenten und Partnern antizipieren wir Trends und gestalten Schönheit von morgen.  

Wir leben Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Unsere Verpflichtungen bis 2030 markieren den Beginn eines radikaleren Wandels und verkörpern unsere Auffassung darüber, wie die Vision, der Zweck und die Verantwortung eines Unternehmens aussehen sollten, um den Herausforderungen der Welt zu begegnen. Unsere 88.000 Mitarbeiter in 150 Ländern transformieren unser Business, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Grenzen unseres Planeten respektieren.  

Wir suchen für unseren Standort Düsseldorf Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns einen Unterschied machen wollen.   

Ihre Aufgaben 

 • Sicherstellung der Anwendung der Konzernstandards (Finanz- und Rechnungswesen, Konzernmanagement) und der internen Kontrollstandards; Vereinfachung, Optimierung und Umsetzung von Prozessen 
 • Antizipieren von vertriebsbezogenen Risiken und Chancen und Empfehlung von Optimierungslösungen für die BU/Sales/Division ManComs. 
 • Führung, Motivation und Entwicklung des Vertriebcontrolling Teams 
 • Beratung des Sales ManCom über die besten Geschäftsentscheidungen zur Maximierung des ROI, um den langfristigen Erfolg der BU zu gewährleisten. 
 • Überwachung des korrekten und pünktlichen Monatsabschlusses 
 • Überwachung der genauen und rechtzeitigen Erstellung von Managementberichten 
 • Kontinuierliche Schulung und Wissensvermittlung für die Organisation, um ein umfassendes Verständnis der finanziellen Perspektive in allen Geschäftssituationen zu gewährleisten 

 
Ihr Profil 

 • Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Controlling, Finanzen, Wirtschaft 
 • Mehr als 5 Jahre praktische Erfahrung im Finance Bereich, gerne auch Vertriebscontrolling oder in einem FMCG Unternehmen 
 • Sehr gute englisch Sprachkenntnisse 
 • Gute EDV-Anwenderkenntnisse in SAP und Excel 
 • Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen 
 • Sehr gut entwickelte Kommunikationsfähigkeit  
 • Begeisterungsfähigkeit, Kontaktfreude, Engagement 


Unser Angebot 

 • Eine unbefristete Arbeitsanstellung in einem krisenresistenten, wachsenden Markt mit einem umfassenden Angebot an Sozialleistungen 
 • Eine attraktive und wettbewerbsorientierte Vergütung sowie ein freiwilliges Profitsharing 
 • Individuelle persönliche und fachliche Weiterentwicklung, eine steile Lernkurve, starker Teamgeist und eine offene, kooperative Unternehmenskultur 
 • Vielfältige, nationale und internationale Perspektiven  

 
Diversity & Inclusion 

L’Oreal ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit, Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz einsetzt. Wir unterbinden Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Herkunft, Behinderung, geschlechtlicher Identität oder anderen geschützten Merkmalen. 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.