Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Shanghai, Shanghai Shi
Sourcing
Full - Time
26-Apr-2024

Key Job Accountabilities

Buyer manages several categories of Make-up packaging components & contract manufacturing in North Asia Pacific region.

1. Responsible for PM + CM sourcing of new launch, support and ensure launch to be on time with the right cost.

2. Responsible for driving cost saving projects to happen, collaborating with all related departments, and following, optimizing purchasing price.

3. Involved in the synergy creations in the global context with other sourcing zones such as Europe, USA andemerging markets.

4. Responsible for budget set-up, trend following and PPV controlling.

5. Responsible for driving end-to-end value chain optimization with commercial and technical interventions.

6. Responsible for all commercial aspects including purchasing assessment, negotiations, contracts and supplier relationship development.

7. Responsible for improving supplier performance in 5 pillars (quality, supply chain, CSR, competitiveness and innovation) by leading virtual cross functional team

8. Risk Assessment capabilities to anticipate the crisis to secure business by proactively leveraging external partners and internal stakeholders


Technical & Professional competencies required

1. Minimum +6 years of sourcing/purchasing or packaging experience in MNC, packaging material + contract manufacturing sourcing experience will be a plus.

2. Bachelor’s degree is required. Preferred fields go like Supply Chain, Business, Finance Engineering or Economics.

3. Good team player, excellent interpersonal communications in English.

4. Self-motivated attitude towards professionalism and capable to manage complexities.

5. Can-do attitude with positive mindsets, result-driven, adapted with diversified working conditions

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.