Σύμβαση αορίστου
Clichy, Île-de-France
Supply Chain
Full - Time
10-Aug-2023

S&OP LEADER

CONTEXT

Job Opening for Future Needs! – S&OP Leader

We are actively seeking unique talents to join our dynamic team for future needs in the position of S&OP Leader. While we don’t have an open position for this role right now, we are constantly looking for new candidates to join our group due to growing demand for this position.

By applying for this position, if your profile matches our expectations, you will be carefully assessed and preselected among other potential candidates. As soon as a need arises for an S&OP Leader position you will be notified and made aware of the job opportunity offered to you.

With this strategy, candidates will not only be considered for current opportunities but will also have the chance to be first place when demands flow. We look forward to building a proactive and unique team to fuel our ongoing growth. 

YOUR ROLE IN THE TEAM

Your missions will be to:

 • Analyze and consolidate demand and stocks parameters of subsidiaries;
 • Ensure the framing of demand (consistency, historical base);
 • Analyze monthly/weekly demand variations needs and define the priorities for the production plan with factories;
 • Ensure consistency of factories production plan according to Demand and make recommendations in case of inconsistency. Confirm MAD plan;
 • Challenge factories on their capacity to integrate market constraints ( batch and run sizes, queueing line, management of shortage);
 • Communicate updated information on supply chain stocks and service policy (possible slow movers, service) to subsidiaries;
 • Manage catalogue and contribute to its rationalization;
 • Build the next year budget in units for his/her catalogue in cooperation with controlling;
 • Manage stocks parameters on the whole Supply Chain;
 • Be the referee on proposals to dispatch available quantities to subsidaries in case of shortages;
 • Follow up and analyze performance indicators. Make recommendations;
 • Coordinate launches with all keys actors and ensure their follow up (at initial stage, and after the launch).

YOUR PROFILE

 • Graduated from a Master degree, you have at least 4 years' experience in Supply Chain (excluding internships/apprenticeships);
 • You are Consumer oriented;
 • You have a good risks management;
 • You have a “Make it happen” mindset with operational excellence and agility;
 • You have a pioneering and entrepreneurial spirit;
 • You are fluent in French and in English.

L’Oréal is committed to building a diverse environment and is proud to be an equal opportunity employer. L’Oréal closely prohibits discrimination against any employee or applicant for employment because of the individual’s race, color, religion, gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, age, disability or any other characteristic protected by law.

FOLLOW UP

Following the assessment process, we will keep you updated as follow: you will be contacted within one month after your application.

 • A negative return, in that case your process will end there. 
 • Positive feedback, your profile matches the job description. In that case you will have an interview with a Talent Acquisition Manager. 

Following the Talent Acquisition Manager’s interview, you will be communicated the opportunity offered to you. 


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.