Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Shanghai, Shanghai Shi
Training & Education
Full - Time
29-Mar-2024

• Develops beauty adviser knowledge and competencies in one to one using coaching approaches

• Supports new BAs in on boarding phase

• Animates a community of BA to foster learning

• Participates to learning material /tools design and adaptation

• Impersonates and transmits the values of the brand and service attitude

• Stays up to date with competition knowledge ( products, learning methods, services, innovations)

• Masters POS system, system affinity and experience

• Follows up ROI of learning actions vs sell out and build on going improvement

• Monitors budgets.

• Directly contributes to the POS selling activity during peak periods

• Contributes to improve sell out, providing regular feedbacks to Retail management teams

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.