Σύμβαση αορίστου
Bucharest, Bucureşti
Others
Full - Time
13-Dec-2023


About us:

 

🔊 Calling all innovators, disruptors, and dreamers! 

 

Join L’Oréal, the world's #1 beauty company present in over 150 markets. For over 100 years, we’ve been transforming, fueled by data, tech, innovation, and science. Together, we solve complex challenges at scale, while staying true to our commitments to society and the planet. 

This could be the beginning of an unbelievable journey. Career possibilities are endless – and YOU are in the driving seat.  

 

Join Our Pipeline Community:

L’Oréal Romania is always on the lookout for talented individuals to join our team. We are currently building a talent pool of dynamic professionals who are passionate about what they do and eager to contribute to our success.


What do we expect from you? Be innovative, bring unexpected ideas, push the boundaries, and contribute to solving complex challenges!

 

What’s in it for you?

 

At L’Oréal, our pioneeristic and agile spirit keeps us interconnected with all métiers, all the time. Forget silos: L’Oréal allows you to be part of an immersive eco-system designed to develop expertise and accelerate your growth.  

Ready to shape and disrupt the future of beauty? At L’Oréal you will be asked to go beyond the ordinary and challenge the status quo. 

 

How It Works:

By joining our pipeline community, you will be among the first to find out about our future opportunities that match your skills and interests. We will periodically reach out to you with updates on new positions, projects, or initiatives.

 

L’Oréal Romania is an equal opportunity employer. We encourage candidates from all backgrounds to join our community.

Note:

Joining the pipeline community does not guarantee immediate employment.


#beautythatmovestheword #JoinUsAtLoreal
  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.