Σύμβαση αορίστου
Levallois-Perret, Île-de-France
Sales
Full - Time
03-Jul-2023

Le Graduate Program Commerce L’Oréal, c’est quoi ?


C’est LA porte d’entrée vers les métiers Commerce chez L’Oréal.

18 à 24 mois d’expérience sur le terrain, au sein de nos différentes divisions, d’accompagnement et de formations sur-mesure avec pour ambition d’intégrer nos fonctions Sales Siège (E-commerce, KAM, Catman, Trade Marketing, Merchandising).

Ta mission :

 • Deviens chef de secteur au sein de l'une de nos divisions pour apprendre à négocier, développer le business et forger ta vision stratégique d’un marché en transformation (très) rapide !
 • En charge d’un portefeuille de magasins variés, avec des problématiques diverses, tu contribueras au développement quotidien du chiffre d’affaires de nos marques : opérations spéciales, innovations et linéaires n’auront plus de secrets pour toi.
 • Ton rôle sera de dépasser tes objectifs au quotidien, de créer des relations de confiance avec nos clients, de développer ton regard critique et stratégique, de faire des propositions et recommandations pour améliorer constamment la performance de la division. 
 • Profite de faire des rotations au sein de nos différentes divisions (la Division Grand Public, la Division Luxe, la Division des Produits Professionnels, la Division Cosmétique Active) afin de découvrir et d'apprendre un maximum ! 

Ton accompagnement :

 • Tu bénéficieras d'une formation au métier du commerce grâce à notre école de vente L'Oréal
 • Tu bénéficieras de formations tout au long de ton parcours sur les catégories, le e-commerce, etc...
 • Tu découvriras les métiers grâce à des webchats réguliers
 • Tu auras un mentor pour t'accompagner et répondre à toutes tes questions
 • Tu feras partie d’une vraie communauté au sein de laquelle tu pourras échanger, apprendre au contact des autres membres de ta promo

Ton profil :

 • Tu es passionné(e) par le commerce et ses tendances ? 
 • Tu es un entrepreneur dans l’âme ? Tu es un game changer ?
 • Tu veux avoir un impact sur ton périmètre et bien au-delà ?
 • Tu as un regard stratégique qui te permet de faire des recommandations pour transformer le business ?
 • Tu as une ou plusieurs expériences dans les métiers du commerce (Siège et Terrain) sur le marché des biens de grande consommation ?
 • Tu as un niveau Master 2 & tu es titulaire du permis B & mobile en France ?  

Alors POSTULE ICI pour intégrer notre Graduate Program Commerce ASAP !

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.