Σύμβαση αορίστου
Orléans, Centre
Manufacturing
Full - Time
02-Jul-2024
L’Oréal Usine d’Ormes, située près d’Orléans, produit plus de 200 millions de produits de maquillage chaque année. Sur notre site de production, spécialiste de la couleur, nous fabriquons et conditionnons rouges à lèvres, gloss, fonds de teint et vernis à ongles pour les marques L’Oréal Paris, Maybelline et Essie à destination du circuit européen de la grande distribution.

Rattaché(e) à l’Animateur/Animatrice Technique d'un Atelier de Conditionnement de notre usine, vous aurez l’opportunité d’évoluer dans un environnement industriel avec de forts enjeux d’amélioration continue qui sont des priorités pour notre site. 

Vos missions en tant que technicien(ne) de production sont les suivantes :

-           assurer le bon fonctionnement et la disponibilité de tous les équipements de production des ateliers de conditionnement de l’Unité de Production ;
-            assurer les dépannages mécaniques, électriques et pneumatiques des lignes de conditionnement
-           réaliser la maintenance préventive et curative des lignes de conditionnement ;
-           être responsable de la validation sécurité, qualité et performance des équipements ;
-           porter la démarche d’amélioration continue des lignes à travers la réalisation des actions du PDCA (sécurité, ergonomie, environnement, qualité, hygiène, performance) ;
-           être force de proposition en apportant des solutions techniques innovantes pour la résolution de problèmes et l'amélioration continue des lignes de conditionnement ;
-           assurer les changements de formats, suivre les rendements et objectifs des lignes ;
-           accompagner les opérateurs/opératrices à la bonne utilisation de leurs outils dans le respect des règles Qualité/Sécurité/Hygiène/Environnement.

Votre profil : 
·           Diplôme ou qualification : BAC+2 en maintenance (MS, CRSA, etc.)  ou expérience significative technique électrique ou mécanique, ou Bac Pro + niveau équivalent acquis par l’expérience professionnelle
·           Expérience : Première expérience dans l’industrie cosmétique ou pharmaceutique souhaitable 
·           Qualités requises : autonomie, forte sensibilité à la sécurité, organisé, rigoureux, dynamique, esprit d'équipe, prise de recul, respect et connaissance des règles QHSE
·           Vous n’avez pas de contraintes pour travailler en horaires postés (matin/après-midi et éventuellement nuit).

L’Oréal est un Groupe engagé dans la diversité de ses recrutements, dans l’égalité professionnelle et dans l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

Nous voulons vous rencontrer, postulez !
  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.