Σύμβαση αορίστου
Shanghai, Shanghai Shi
Corporate Affairs & Engagement
Full - Time
25-Apr-2024

- Build the brand image, develop visibility and reinforce locally its reputation over time - Build and implement a 360° external communication strategy in consistency with the international brand communication strategy and the local business strategy for the entity : - Develop a communication plan with the management committee, validated by the GM - Implement integrated communication campaigns on major product launches, brand events…. - Manage media relations, including new media relations - Build a media-mapping: identify the relevant role-players for the brand - Coordinate with the country corporate communication team - Manage Public Relations: spokesperson, ambassadors… - Develop the brand image and visibility locally: Adapt locally the corporate positioning of the Brand (philanthropy, sponsoring…) and develop local initiatives in line with the international strategy - Support and advise the Country GM on corporate communication topics: - Build the image strategy of the GM (content and target) - Prepare interviews including media-training - Advise for internal and external speeches - Manage internal communication for the Brand - Build an internal communication plan in line with the external plan - Develop the brand image internally - Identify issues related to the brand and anticipate crisis - Recruit, develop and manage a team. Ensure development of expertise and know-how and support organization changes - Manage the Department’s budget


COMMUNICATION KPIs CULTURE to leverage the business • Develops day-to-day opportunities to analyze consumer insights & datas • Analyzes datas, KPIs to provide business drivers • Synthetizes & share multiple informations with judgment & leadership • Uses day-to-day digital knowledge & metrics (Websites, Tracking, search…) GENERATES BREAKTHROUGH CONTENT TO ENGAGE stakeholders & consumers • Develops the brand image & awareness • Imagines targeted & disruptive content for all supports: print, pictures, video, social media… • Produces quality material (image, editorial…) with rigorous excellence • Thinks integrated campaigns that work DEVELOPS L’OREAL VISIBILITY & ADVOCACY • Maps & plans media, social media, stakeholders landscape • Manages PR relations (spokesperson, ambassador) and ePR… with L’Oréal intelligence MANAGES COMMUNICATION EXPERTISES with the L’Oréal attitude • Is aligned with the L’Oréal CSR strategy “Sharing Beauty With All” • Works closely with targeted governments, stakeholders & NGOs in L’Oréal way • Protects L’Oréal reputation & develops visibility • Reinforces internal / external engagement through strong internal communication strategy & EVP • Ensures the Philanthropy Group’s presence & recognition

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.