Σύμβαση αορίστου
BANGKOK, BANGKOK
Retail
Full - Time
12-Oct-2023

·       Generate sales to achieve target by 100% according to the regulation and adaptation to new sale channel.

·       Follow Brand standard service and selling steps to ensure customer satisfaction.

·       Master on daily operations at point of sales (POS), POS system, Activity. In cooperate with OMNI Channel as Pick from Store etc.

·       Follow brand CRM procedures to recruit and loyalize customers via different touchpoints.

·       Ensure on Store Readiness as store quality, Stock level, merchandising and cleanliness of the store.

·       Active on social :  BA Formal account for Product & Brand content

·       Responsible to acknowledge/record all customer complain and issues.

·       Minimum of 2 years experience as Beauty Advisor OR Bachelor degree new graduate, Retail/ Call Centre/e-commerce experience

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.