Σύμβαση αορίστου
Warsaw, Masovian Voivodeship
Marketing
Full - Time
24-Nov-2023

Artwork Specialist

 

We are looking for a highly motivated Artwork Specialist to join our team. The ideal candidate will properly manage the process of adopting context for our four markets (Poland, Latvia, Lithuania, Estonia) the international artworks of the assigned portfolio, ensuring a smooth transition to the new labeling. 

 

Your responsibilities will be:

 • Driving the artwork creation, new labeling, product information update
 • Anticipating new SKUs to be launched in the market and/or new renovations 
 • Highlighting innovation and product differentiation on pack.
 • Applying projecet management approach on demanding renovations
 • Co Creating master artwork with respective Brand Management Community before mass roll out
 • Understanding the nature of all our metier (Skin, Hair, Make Up) ensuring brand consistency on pack
 • Finding smart solutions to minimize stickering

 

To be successful on this role you have to have:

 • Bachelor’s degree.
 • Proven experience or internship in a labeling, products information updates.
 • Fluent English and Polish
 • Strong understanding of marketing principles and techniques.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Ability to manage multiple projects and deadlines simultaneously.
 • Analytical skills to interpret data and translate it into actionable strategies.


 

We can offer you: 

 • Wide benefits packageincluding sports card, private health care, life insurance, pension package andinternal boutique with a discount
 • Share in profit
 • Friendly and dynamic work atmosphere in diverseenvironment of the market beauty leader
 • Possibility to gain hands-on experience in ambitiousprojects
 • Mentor’s guidance and #Learningneverstops mindset:wide learning and e-learning package (more than 22k courses and educationalresources)
 • Dedicated Buddy from day one!
 • Community engaged in Sports and CSR activities
 • Plenty of opportunities to grow – cross-divisionallyand functionally
 • Amazing, sustainable and functional office in the center of Warsaw  


 
We are open for candidates with disabilities. 


 

“ I agree to the processing my personal data byL’Oréal Polska Sp. z o.o. with its registered office at Grzybowska 62, 00-844Warsaw included in the CV, recruitment form and other application documents forthe purpose and the scope necessary to carry out the recruitment process *" 

[] I agree to the processing of my personal data included in the CV, recruitmentform and other application documents for the use in the future recruitment byL’Oréal Polska Sp. z o.o. with its registered office at Grzybowska 62, 00-844Warsaw. 

*-mandatory field 

Information clause 

The controller of  personal datais LOréal Polska Sp. z o.o with its registered office in Warsaw (00-844) atGrzybowska 62.Contact withthe Data Protection Officer and additional information about the personal dataprocessing carried out by the Company is possible via e-mail address:[email protected]

The processing of personal data is carried out for the purpose of the recruitmentprocess in accordance with Article 6(1)(c) of the General Regulation on Personal Data of27 April 2016,(hereinafter GDPR).Dataprocessing to a wider extent than resulting from the provisions of labour law,for the purposes of the future recruitment processes will be carry out on thebasis of the given consent with accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR. 

Your personal data will not be disclosed to other entities without your priorconsent. Your personal data may be made available and at the request ofentities authorized to do so under the law. The controller may, by means of awritten contract, entrust to another entity the processing of your personaldata to the extent and for the purpose necessary to perform the service. Yourpersonal data will not be transferred to a third country/internationalorganization. 

Your personal data will be kept for a period of 2 years from the end of therecruitment process – in which case these data will be processed until the consent is withdrawn. 

Youhave the rightto access their data, rectify, delete, object, limit processing and transfer.Your consentmay be withdrawn at any time. With drawal of the consent will not affect thelawfulness of the processing of your personal data that was made on the basisof your given consent before its with drawal. A declaration of withdrawal of theconsent to the processing of your personal data should be sent to the e-mail orpostal address indicated above. 

You have the right to lodge a complaint to the President of the Personal DataProtection Office if you feel that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR. 

Provision of personal data is voluntary but necessary for the participation inrecruitment process. Failure to provision of personal data will result in the inability to participate in the recruitment process. 

 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.