Pracując u nas będziesz:

·         utrzymywać już istniejące aplikacje WEB

·         tworzyć aplikacje WEB w oparciu o ASP.Net Restful Web API, Angularjs

·         tworzyć automatyzacje i integracje między systemami z wykorzystaniem C#, transactSQL, SSIS

 

Przydatne umiejętności w pracy:

·         znajomość środowiska programowania Visual Studio oraz SQL Management Studio,

·         znajomość c#,

·         znajomość html/js/css/json

·         znajomość SQL Server

·         Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

·         Zaangażowanie, samodzielność i chęć ciągłego doskonalenia

 

Mile widziane:

Doświadczenie w tworzeniu rozwiązań Power Apps


  • 在30天內,您最多可以申請三個職位
  • 您可以在"您的求職空間"查看您已申請的職位
  • 您可以在"您的求職空間"查看您已申請的職位
  • 請不要用其他電子郵件申請多個帳號,您的帳號會被合併且職位申請紀錄會被刪除