สร้างบัญชีในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ

  • ติดตามข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโอกาสล่าสุดของเรา
  • รับทราบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรล่าสุดของคุณ
  • รับการแจ้งเตือนงาน
  • ปรับปรุงข้อมูลประวัติการทำงานของคุณ
  • รู้จักลอรีอัลให้มากขึ้น
จะมีการใช้ภาษาที่ท่านต้องการสื่อสารเมื่อเป็นไปได้ แต่หากไม่มี ภาษาเริ่มต้นในการสื่อสารของเราได้แก่ภาษาอังกฤษ
(เราจะใช้วิธีการสื่อสารที่ท่านต้องการเมื่อเป็นไปได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น การสื่อสารเริ่มต้นของเราจะดำเนินการผ่านทางอีเมล)
(!) Your password should contain at least the following: one capital letter, one number and 8 characters.
* Fields with an asterix are mandatory.
more
I agree to L'Oréal´s privacy policy.
Full details on data privacy policy here
As joint controllers, both the French company L'Oréal SA and the legal entity of the L'Oréal Group you are applying to, are processing your personal data for your application management. You have a right to access your data, a right to correct it as well as a right to delete your data or limit their processing. You also have a right to complain to the appropriate Data Privacy Authority, and any other right which may be enforceable in your jurisdiction. To learn more about the way L'Oréal SA and the other legal entities of the L'Oréal Group process your personal data, please refer to our Privacy Policy.