Você pode se candidatar a até três posições durante o período de 30 dias. Você não pode retirar sua candidatura depois de se inscrever, portanto, escolha uma posição que corresponda ao que está buscando. Visite "Seu espaço do Candidato" para ver as posições que você já se inscreveu.

Warsaw
Operations
Full - Time
01-Apr-2021

Nowoczesna, dynamiczna i bezpieczna fabryka, która nigdy nie śpi, po to by nasi konsumenci na całym świecie mogli mieć satysfakcję z produktów o najwyższej jakości. Brzmi zachęcająco?

Każdego dnia w fabryce L’Oréal Warsaw Plant, która jest największym zakładem Grupy L’Oréal na świecie, produkujemy  prawie milion sztuk kosmetyków do codziennej pielęgnacji ciała i włosów. Nasz zespół to ponad 430 osób z pasją i optymizmem, które sprawiają, że atmosfera w fabryce jest wyjątkowa. Jedną z tych osób jest Dyrektor/ka HR.

Dyrektor/ka HR odgrywa kluczową rolę w budowaniu atrakcyjnego miejsca pracy. Jako członek zarządu fabryki wspiera rozwój kultury organizacyjnej i przywództwa angażującego, towarzyszy wprowadzonym zmianom. Jest współodpowiedzialny za wyniki organizacji.


Zakres odpowiedzialności:

 • budowa strategii personalnej odpowiadającej na potrzeby biznesowe, wspierającej strategię fabryki i Grupy L’Oréal, oraz nadzór nad procesami jej realizacji
 • zabezpieczenie działalności operacyjnej zgodnie z regulacjami prawnymi i wymogami Grupy (w szczególności w zakresie prawa pracy, GDPR, systemu ZSZ, współpracy ze związkami zawodowymi)
 • kształtowanie konkurencyjnej polityki płacowej i świadczeń dodatkowych, odpowiedzialność za realizację budżetu wynagrodzeń
 • zapewnienie odpowiedniej obsady poprzez budowanie silnej marki pracodawcy, rekrutacje oraz zarządzanie absencją chorobową
 • zapewnienie możliwości rozwoju dla każdego pracownika: programy szkoleniowe, kształtowanie ścieżek karier, zarządzanie talentami
 • zapewnienie właściwego poziomu komunikacji pomiędzy pracownikami, menedżerami oraz zarządem fabryki
 • wsparcie kierowników w budowaniu kompetentnych i zaangażowanych zespołów, odpowiednim doborze, wdrożeniu i rozwoju pracowników, w procesie oceny wyników oraz stosowaniu pozostałych rozwiązań z obszaru HR
 • zapewnienie efektywności procesów HR poprzez ich ciągłe doskonalenie oraz digitalizację, optymalizacja procesów biznesowych w oparciu o mierniki HR  
 • zarządzanie i rozwój podległego zespołu HR (8 osób)

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, dodatkowe kierunkowe szkolenia, certyfikaty, studia podyplomowe
 • kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym doświadczenie we wdrażaniu strategii HR w organizacji i doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • dobra znajomość języka angielskiego (angielski jest językiem codziennej komunikacji zarządu)
 • umiejętność samodzielnego wyznaczania celów i konsekwentnego dążenia do nich (Dyrektor/ka HR jest członkiem zarządu fabryki)
 • ukierunkowanie na biznes, umiejętność łączenia różnych perspektyw, ludzkiej i kosztowej, rozwojowej i efektywnościowej, krótko- i długoterminowej
 • umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o niepełne informacje oraz działania w środowisku dynamicznym, ze zmiennymi priorytetami
 • wysokie zdolności komunikacyjne pozwalające na zbudowanie wiarygodności na każdym poziomie organizacji, ceniona jest otwartość i przejrzystość w komunikacji
 • umiejętności coachingowe, pozytywnego „challengowania”, wpływania na innych


Oferujemy:
 • #rozwój, który wynika z ciągłego ruchu i dążenia do doskonałości.  Rozwijamy się razem z innymi, odkrywając i sięgając po więcej. Łączymy wyjątkowe osobowości, pełne potencjału, i wyzwania, które wyzwalają w Tobie to, co najlepsze.
 •  #wpływ - zachęcamy do myślenia i działania wykraczającego poza ramy stanowiska. Zdajemy sobie sprawę z dużego wpływu, jaki nasza praca ma na naszą społeczność, nasze środowisko i naszych konsumentów. Dla nas nasza praca to coś więcej niż praca
 • #przedsiębiorczość – zapraszamy do kwestionowania status quo i kształtowania przyszłości fabryki zgodnie z naszą mantrą „prowadź to jak własny biznes”
 • zaangażowany i profesjonalny zespół HR 
 • atrakcyjne wynagrodzenie, rozbudowany pakiet benefitów, samochód służbowy