Puoi candidarti per un massimo di tre opportunità in un periodo di 30 giorni consecutivi. Dopo esserti candidato/a non potrai ritirare la tua richiesta, assicurati quindi di applicare per l’opportunità che più corrisponde ai tuoi sogni! Visita nell’area personale "Il Tuo Spazio Di Candidatura" per verificare le tue application.

Warsaw
Operations
Full - Time
27-Jan-2021
Jako Kierownik Produkcji w naszej Fabryce będziesz:

Zarządzać produkcją:
 • Nadzorować realizację procesu produkcji według wyznaczonych planów produkcyjnych
 • Analizować i raportować wskaźniki produktywności oraz wskaźniki jakościowe
 • Dbać o poprawę efektywności w nadzorowanych procesach produkcyjnych i KPI
 • Inicjować akcje korygujące i usprawniające w podległym obszarze
 • Brać udział w działaniach związanych z wdrażaniem nowych procesów i produktów w podległym obszarze

Zarządzać zespołem:
 • Zarządzać zespołem z podległego obszaru
 • Prowadzić proces oceny pracowników oraz przekazywać im systematyczną informację zwrotną dotyczącą wyników i osiągnięć
 • Rozwijać umiejętności podwładnych pracowników i nadzorować realizację ich zadań oraz celów
 • Zarządzać czasem pracy w zespole

Zarządzać urządzeniami:
 • Nadzorować i zapewniać konserwację urządzeń
 • Zarządzać aparaturą kontrolno - pomiarową na fabrykacji

Żeby odnieść sukces na tym stanowisku potrzebne jest:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (min. 3 lata)
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe techniczne
 • Proaktywność i zaangażowanie
 • Zdolności liderskie i doświadczenie w zarządzaniu pracownikami
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Zapewniamy:
 • Umowę o pracę i konkurencyjne wynagrodzenie 
 • Wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym poprzez szeroką ofertę szkoleń (również zagranicznych)
 • Możliwość skorzystania ze różnicowanego pakietu benefitów: karta multisport, prywatna opieka zdrowotna, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do posiłków, zniżkę na kosmetyki całej Grupy L’Oréal dostępne na rynku polskim i wiele innych
 • Dofinansowanie do nauki języków obcych
 • Elastyczne godziny pracy
 • Dojazd do fabryki  
 • Ciekawe i ambitne zadania
 • Możliwość rozwoju w strukturach Grupy L’Oréal, zarówno w kraju, jak i zagranicą 

Aplikuj już dziś!Prosimy o dopisanie do cv następujących zgód:
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Produkcji
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie.


Prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail dane-osobowe@loreal.com. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielona została zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy dane-osobowe@loreal.com. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.