Πρακτική Άσκηση
Prague, Praha
Transversal
Full - Time
01-Jul-2024

Level-Up Your Career:  eCommerce Internship at L'Oréal

Ready to conquer the world of digital marketing and eCommerce? 🔥


L'Oréal, a global leader in beauty and one of the biggest FMCG companies in the world, is searching for a driven and digitally-savvy intern to join our dynamic team. This isn't just another internship - it's your chance to make a real impact on how we connect with millions of customers online.


Here's where you come in:


 • Own the Digital Landscape: You'll be on the front lines of our digital strategy, supporting our Digital Manager with key tasks, including internal systems management and driving our online presence.
 • Dominate the eCommerce Arena: Partner with our eCommerce team to execute killer campaigns, manage product listings, optimize secret groups, and conquer product database management.
 • Unleash Your Creativity: Design eye-catching content and promo material for e-commerce and e-retail channels, including precision ads, banners, and product pages. Your creativity will be seen by millions!
 • Forge Strategic Partnerships: Be the point person for our key clients (Notino, Elnino, vivantis, etc.), building strong relationships and ensuring their requests are handled with precision and speed.
 • Command the Agency Landscape: Brief and manage agencies to deliver top-notch results, maintaining the highest standards of quality.
 • Master the Digital Realm: Contribute to website and services management, including content updates, service development, performance monitoring, and insightful reporting.
 • Shape the Future of eCommerce: Be a part of exciting digital and e-commerce projects, staying ahead of the curve on the latest trends and technologies.


Do you have what it takes?


 • University student with a hunger for knowledge and a passion for the digital world.
 • Native Czech or Slovak speaker with a fluent command of English.
 • Self-starter who thrives in a fast-paced environment and takes initiative.
 • Problem-solver with a knack for finding creative solutions and navigating challenges.
 • Team player with excellent communication and interpersonal skills.
 • Tech-savvy with a strong command of essential tools like Excel and PowerPoint.
 • Passionate about makeup, digital marketing, media, and the world of eCommerce.


We Offer You:


 • Competitive Salary: 26,500 - 35,000 CZK/monthly + employee benefits.
 • Work-Life Balance: Flexible working hours and a hybrid model (home office 2 days/week).
 • Employee Perks: Paid holidays (10 days), meal tickets (2660Kč/monthly), and employee discounts (up to 70%) on our amazing products.
 • Real-World Experience: Gain invaluable skills and knowledge that will set you apart in the job market.
 • Global Network: Connect with industry leaders and build your professional network.
 • Future Opportunities: This internship could be your launching pad for an exciting career at L'Oréal.


Ready to take your career to the next level?


Send us your CV today and show us what you can do!


L’Oréal CZ/HU/SK Talent Acquisition Team

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.