Σύμβαση αορίστου
Benito Juarez, Mexico City
Tech
Full - Time
03-Oct-2023

WANT TO KNOW MORE ABOUT OUR BIG TECH TRANSFORMATION?

L’Oréal is present in 130 countries on five continents. For more than a century, L’Oréal has devoted itself solely to one business: beauty; it is now the industry world leader with €29 billion consolidated sales.

Today, L’Oréal includes 1700 tech positions and it’s constantly growing. Especially with our ambition to become the #1 BeautyTech company, meaning inventing the beauty of the future while becoming the company of the future.

BeautyTech will equip the Group with the key assets it needs to conquer this new world, where Tech has become strategic.

To achieve this ambition, L’Oréal needs to continue recruiting diverse, innovative, skilled and passionate minds in different tech domains such as Data, Digital, Cloud, Cyber Security, IT Architecture, DevOps, Applications and Infrastructure.

 

HOLD ON, WHERE ARE OUR MANNERS?

WE HAVEN’T PRESENTED OUR TEAM!

L’Oréal is in a period of growth and transformation in data and is building dynamic and multidisciplinary teams from different backgrounds to deliver on our exciting mission to accelerate the company’s Beauty Tech transformation. 

This position is part of Zone Digital IT Delivery Team. We are seeking a highly skilled and motivated B2C Ecommerce Lead to drive our ecommerce initiatives and ensure the seamless integration of our platforms with other systems.

INTERESTED?

THIS IS WHAT YOU WILL DO IN NUTSHELL!

 • Oversee and optimize the delivery of all eCommerce B2C developments across Canada and LATAM to ensure the delivery of the projects on time, on budget, on quality and per capacity.
 • Understand all flows/integrations related to eCommerce and ensure they are well documented. 
 • Manage processes that include the different areas of the B2C flow for Canada and LATAM.
 • Collaborate with technical teams to deliver effective solutions to business needs, acting as a strategic business partner.
 • Oversee the different activities with cross-functional teams and third parties. Help define dependency RACI within the IT, business, and 3rd parties.
 • Work with internal teams at Zone level to define and drive the adoption of best practices and innovation opportunities.
 • Work with Country/Zone business owners, BRMs at country level, internal and external partners to help assess new initiatives, help provide accurate estimates and timelines planning.
 • Prioritize tasks effectively, recognizing urgency, mitigating risks, and presenting ideas and progress to higher-level stakeholders.
 • Develop and maintain excellent communications within both the business and technology communities. 
 • Point of escalation for any delivery performed within the B2C pillar, resolving dependencies, and blocking issues team members may face.
 • Provide guidance and mentorship to junior team members, propose resource allocation for projects, and handle resource management as needed.
 • Demonstrate a commitment to learning and staying updated with the latest ecommerce trends and technologies.

THIS IS WHAT YOU WILL NEED TO SUCCEED!

We love people that are curious, collaborative, eager to have an impact and who value innovation, autonomy, and team spirit. You value code simplicity, performance, and details.

Requirements:

 • Bachelor’s degree, master’s degree preferred, in a relevant field (e.g., IT, Business, Marketing)
 • Proven experience (minimum 5 years) in digital platform implementation and managing ecommerce projects.
 • Deep knowledge of ecommerce platforms, preferably Salesforce Commerce Cloud (SFCC)
 • Strong understanding of ecommerce processes and standards
 • Data-driven organization mindset
 • Ability to understand, assess and challenge new requests and processes.
 • Exceptional communication, presentation, transparency, negotiation and influencing skills.
 • Excellent prioritization skills and the ability to oversee multiple projects simultaneously.
 • Experience with Agile methodology and Product mindset is a pre-requisite.
 • Leadership experience and the ability to work effectively with cross-functional teams. Inter-cultural experience in a global organization is a plus.
 • Fast learner with a proactive approach to problem-solving
 • Knowledge and experience in social commerce, including the integration of social media platforms into ecommerce strategies is a plus.
 • Knowledge of Order Management Systems (OMS) would be considered a plus.
 • English (MANDATORY) 

 

WAIT, THERE IS MORE! LET US GIVE YOU 4 OTHER REASONS TO JOIN US!

Joining L'Oréal means joining a company that:

 1. Invests in Tech and positions its Tech teams at the heart of its digital transformation strategy.
 2. Allows its employees to have a real impact, to test their ideas, to innovate and to build our future.
 3. Has a powerful and innovative HR policy.
 4. Has chosen to uphold strong values and to be particularly advanced from a social and environmental point of view (strong diversity and inclusion policy, L'Oréal for the Future program, commitment to numerous communities, etc.).

The L'Oréal Group is convinced that difference is a deep source of wealth, that allows everyone to grow, to challenge themselves and to go further.

We strongly encourage everyone to always dare and never censor themselves. Skills can always be learnt.

We will be delighted to exchange with you!

Ready to build the future of L'Oréal together? Apply now!

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.