Σύμβαση αορίστου
Montréal, Quebec
Training & Education
Full - Time
25-Nov-2022

VOTRE RÔLE

Les éducateurs(trices) de marque de luxe sont chargés d’apporter des connaissances sur les produits, des diagnostics capillaires et des services aux professionnels des salons. Ils travaillent en collaboration avec l'équipe de vente de leur région et relèvent du responsable national de l'éducation.

Les éducateurs(trices) doivent être en mesure de présenter efficacement le positionnement et les valeurs des marques, les bénéfices des produits, tout en établissant des relations solides avec les clients. Pour cela, ils doivent comprendre à la fois les produits et les services vendus aux consommateurs, ainsi que leurs besoins et leurs désirs.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Un(e) éducateur(trice) de marque luxe a généralement un large éventail de responsabilités, qui peuvent inclure :

 • Offrir des formations aux salons/stylistes de votre région pour développer la connaissance des produits et des valeurs des marques Kerastase et Shu Uemura
 • Disposer la marchandise de manière à attirer l'attention des clients potentiels et veillez à la bonne exécution des critères Kérastase et Shu Uemura en salon
 • Entretenir les relations avec les clients actuels par des contacts réguliers afin de leur assurer une satisfaction complète du service
 • Organiser les événements dans les salons pour aider à augmenter les ventes
 • Assurer les formations en ligne
 • Promouvoir la marque ainsi que sa notoriété sur les réseaux sociaux
 • Diriger une équipe d'éducateurs indépendants à temps partiel dans votre région
 • Faire un bon suivi et mesurer l’impact des formations, évènements etc sur les ventes et la satisfaction client
 • Former tous les nouveaux salons partenaires en collaboration avec l'équipe de vente
 • Suivre les clients potentiels dans votre région (en fonction des critères de sélection établis) et aider l’équipe vente à les identifier.

QUALIFICATIONS

 • Permis de conduire valide (30 à 50 % des déplacements)
 • Déplacements requis
 • Excellentes aptitudes à la communication verbale et interpersonnelle
 • Passionné, créatif, ayant l’envie d'avoir un impact en offrant les meilleurs plans d'éducation sur   mesure à tous les clients de luxe
 • Très bonnes compétences en matière de gestion des priorités, d'organisation et d'agilité
 • Connaissance des logiciels MS Office (Word, Power Point et plateformes internes)
 • Expérience dans le domaine de la coiffure souhaitée
 • Expérience dans le domaine de l'éducation et des événements en ligne et en personne

QUI SOMMES-NOUS ?

L'Oréal Canada est une entreprise dynamique axée sur l'innovation. Joignez-vous à notre équipe pour contribuer au rayonnement des marques mondiales sur le marché canadien, ainsi que pour découvrir les dernières technologies créées pour une industrie en pleine évolution.

L'Oréal offre des chances égales d'emploi pour tous. • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.