Σύμβαση αορίστου
Concepción (Biobío), Biobío
Medical
Full - Time
01-May-2024

Visitador de Farmacias (Concepción)


“Ser parte de L'Oréal Chile es estar comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión en sus infinitas formas de belleza, personalidades, culturas, etnias, origen, identidad, religión, edad y discapacidad.”

QUIENES SOMOS

Únete a nosotros en L'Oréal, la empresa de tecnología de belleza número uno del mundo, ¡construyamos juntos el futuro de L'Oréal!

Distribuidos en más de 150 países en todo el mundo, hemos estado liderando la industria de la belleza durante más de 100 años, evolucionando constantemente con la ayuda de datos, tecnología, innovación y un importante poder científico.

UN DÍA DE TRABAJO

El rol estratégico del cargo implica una gestión integral de las marcas en los puntos de venta, focalizada en elevar el nivel de servicio del equipo en terreno mediante la implementación de estrategias clave con un foco claro en la gestion comercial e implementación de campañas en PDV, la organización y gestión de eventos, formación a los equipos y un desarrollo de la zona a cargo efectiva. Estas acciones están orientadas a lograr un crecimiento con la mejora de la experiencia del cliente y la percepción de la marca, como los objetivos, vinculados al aumento de las ventas y la participación en el mercado.

También serás responsable de: 

• Desarrolla acciones comerciales en los PDV. 

• Buscar la optimización del PDV.

• Gestionar la relación con los colaboradores del punto de venta QF, BA´s, y vendedores.

• Dirigir el training y entrenamiento en ventas para la fuerza de ventas.

• Gestionar eventos en PDV. 

• Realiza el seguimiento y lleva el control de sell out de su zona.

• Maximizar las ventas y experiencia del consumidor. 


REQUISITOS

Experiencia previa en el rol.

Movilización Propia.

 

QUÉ OFRECEMOS


Un lugar para que salgas de tu zona de confort y crezcas más allá de tu potencial (¡aquí te animaremos a probar cosas nuevas y tomar riesgos!).

Un entorno donde las personas de todas las etnias, orígenes sociales, edades, géneros, religiones y orientaciones sexuales, así como las personas con discapacidades, sean aceptadas, puedan hablar, prosperen y sean celebradas.


 

¿Qué esperas para ser parte de L'Oréal Chile?


Haz clic en el siguiente enlace si quieres saber más sobre L'Oréal Chile: https://www.loreal.com/es-cl/chile/ 

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.