Σύμβαση αορίστου
Santiago (Santiago Metropolitan), Santiago Metropolitan
Medical
Full - Time
02-Oct-2023

“Ser parte de L´Oréal Chile es estar comprometidos con la Diversidad, Equidad & Inclusión en sus infinitas formas de belleza, personalidades, culturas, etnias, origen, identidad, religión, edad y discapacidad”. 

Actualmente nos encontramos en búsqueda de un(a) Visitador de Farmacia para la División de Belleza Dermatológica, con experiencia de 2 a 5 años en posiciones similares.

El rol estratégico del cargo consiste en consiste en desarrollar y gestionar las marcas en los puntos de venta, a través de la profesionalización del servicio del equipo en terreno, implementando campañas, eventos y gestión comercial, que permitan alcanzar el crecimiento y objetivos cualitativos y cuantitativos deseados. 

 

Responsabilidades Claves & Funciones:

Desarrollar acciones comerciales y buscar la optimización de los PDV (Puntos de Venta).  

Ser Impulsor(a) del negocio, gestionar eventos en PDV y dominar el escenario de venta. 

Optimizar stocks en conjunto con los KAM, además de colaborar con otras áreas del negocio. 

Influenciar a la fuerza de venta de las cadenas de farmacias.  

Gestionar la relación con los colaboradores del punto de venta QF (químico farmacéutico), BA´s (Beauty Advisors o Consultoras de Belleza), y vendedores. 

Dirigir el training y entrenamiento en ventas para la fuerza de ventas. 

Realizar el seguimiento y llevar el control de sell out de la zona. 

Maximizar las ventas y experiencia del consumidor, centrándose en el servicio al cliente.  

Entender el merchandising y fortalecer la imagen de las marcas.  


 

Requisitos:

Experiencia en cargos similares de 2 años a 5 años aproximadamente. 

Deseable contar con movilización propia. 

¿Qué esperas para ser parte de L´Oréal Chile? 

Haz click en el siguiente enlace si quieres saber más sobre L´Oréal Chile: https://www.loreal.com/es-cl/chile/  

 

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.