Σύμβαση αορίστου
Tokyo, Tokyo
Supply Chain
Full - Time
06-Oct-2023

Key Job Accountabilities  主要職務

 • To take charge of outbound shipments between customer care team, transporters, warehouse and stakeholders.            
 • To ensure the best shipping mode option with optimized Lead-time, cost and CO2 emission.            
 • To grasp timely information on transportation schedule changes due to weather, accidents, etc and share it with stakeholders.            
 • To develop expertise in changing & challenging local transport situation.             
 • To manage and improve transporter's KPIs.            
 • To manage transport cost invoice and report monthly cost to Supply chain controller.            
 • To analyze transport cost and create an optimal budget.            
 • To explore greener shipping methods with transporters.            
 • To work with 3PL warehouses to create more sustainable shipping options.            
 • To supervise inbound transport operation.


Must Have Aspects 必須項目 

 • English communication skill            
 • Accuracy            
 • Excel skill    


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.