Σύμβαση αορίστου
Hong Kong, Central and Western
Marketing
Full - Time
27-Apr-2023

What you’ll do: 

 • To increase company sales by generating specific activities for retailers through leveraging global brand positioning and category penetration
 • Develop and implement the Trade Marketing strategy to contribute towards brand growth targets and cross-category business objectives
 • Lead the translation and execution of the marketing strategy into impactful retailer programmes, respecting and tracking budget and commercial targets
 • Bring field intelligence to define brand-specific activity programmes with marketing and commercial departments
 • Implement, monitor and improve processes to link all marketing activities with the activities of the commercial team
 • Manage usage and forecast of promotion materials and monitor monthly promotion budget
 • Stay up-to-date with market, consumers& competitors in order to propose relevant and innovative solutions
 • Lead BTL plan development and manage promotional calendar including follow up, logistics and execution support

Who we are looking for:  

 • Minimum 6 years of relevant experience in trade marketing; beauty and consumer industries preferred
 • Strong sense on retail dynamics
 • Analytical and sensitive to numbers; good knowledge of excel
 • Excellent coordination and collaborative skills to work with different functional teams
 • Motivated and self-driven
 • Fluent in English and Chinese
 • Less experienced candidates can be considered as Assistant Trade Marketing Manager
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.