Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Sales & Business Development
Full - Time
27-Jul-2020

KEY JOB ACCOUNTABILITIES

To increase company sales by generating specific activities for retailers through leveraging global brand positioning and category penetration.

- Develop and implement the Trade Marketing strategy to contribute towards brand growth targets and cross-category business objectives

- Lead the translation and execution of the marketing strategy into impactful retailer programmes, respecting and tracking budget and commercial targets

- Bring field intelligence to define brand-specific activity programmes with marketing and commercial departments

- Implement, monitor and improve processes to link all marketing activities with the activities of the commercial team

- Recruit, develop and manage Trade Marketing team. Ensure development of expertise and know-how in the Trade Marketing tea

PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES

MASTERS COMMERCE FUNDAMENTALS

• Activates Business Drivers

• Pursues turnover and profit optimization

• Stays up-to-date with market, consumers& competitors

• Builds on categories Shopper insight

DEVELOPS CUSTOMER CENTRIC BUSINESS

• Collects and connects comprehensive knowledge about the retailer/prescriber/Salon

• Influences the retailer/prescriber/Salon

• Builds retailers development plans

• Manages intermediate agent relationships

• Adapts brand distribution strategy

• Collaborates across functions

BUILDS SELLING PROPOSITION & NEGOTIATE

• Builds Selling story

• Sets negotiation priorities

• Conducts Win-Win negotiation

• Ensures compliance

MONITORS SELL IN & SELL OUT EXCELLENCE

• Forecasts business with accuracy

• Drives Point of Sales field execution

• Follows-up & controls

• Masters brand selling scenarios

• Manages BA/DA staffing & relationship