Σύμβαση αορίστου
Milano, Lombardy
Marketing
Full - Time
28-May-2024

 

🔊 Calling all innovators, disruptors, and dreamers! 📢

 

 Join L’Oréal, the world's #1 beauty company present in over 150 markets. For over 100 years, we’ve been transforming, fueled by data, tech, innovation, and science. Together, we solve complex challenges at scale, while staying true to our commitments to society and the planet.

This could be the beginning of an unbelievable journey. Career possibilities are endless – and YOU are in the driving seat. 

🔎 What’s in it for you? At L’Oréal our pioneeristic and agile spirit keeps us interconnected with all métiers, all the time. Forget silos: L’Oréal allows you to be part of an immersive eco-system designed to develop expertise and accelerate your growth.

🦾 Ready to disrupt the future of beauty? At L’Oréal you’ll be asked to go beyond the ordinary and challenge the status quo. What do we expect from you? Be innovative, bring unexpected ideas, push the boundaries and contribute to solving complex challenges!

 

The Mission:

Being a TRADE ACTIVATION MANAGER means being accountable for retail activation plan both brick & mortar and online. Responsible for pushing growth of the portfolio by optimising consumer experience across all retail touch points, managing 360 trade marketing and supporting new initiatives by working closely with marketing, digital, commercial, retail and training teams.

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Create a 360 activation plan for each Retailer of my portfolio consistent with brand strategy.
 • Execute the local activation strategy suited for each Retailer of the portfolio to develop the brand positioning.
 • Create and produce local activation Materials in line with Brand Image guidelines.
 • Ensure the development of permanent or temporary PLV to drive sales in collaboration with the retail design team.
 • Ensure and improve brand online consumer journey.
 • Maximise consumer relationship levers: R&R, CRM, Media.
 • Place consumer and shopper insights at the heart of the activation plan.
 • Identify key and new trading moments and new ecommerce opportunities.
 • Implement & sharing best practices of competitor & recommend new services.
 • Establishing a long-term strategic relationship with Retailers and collaborating in the definition of eJBPs.
 • Support the opening of new stores & eRetailers.
 • Manage the activation budget.
 • Ensure accuracy & measure performances for each activation activities.
 • Ensure sales forecast accuracy by Retailer with Commercial Team and Brand Activation Manager.

APPLY if this is the right next step for you! • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.