Σύμβαση αορίστου
Mönchengladbach, North Rhine-Westphalia
Supply Chain
Full - Time
23-Apr-2024

Teilprojektleiter Lagerverwaltungssystem (m/w/d)

Die Rolle des Teilprojektleiters (m/w/d) am Standort Mönchengladbach ist wichtiger Bestandteil des ODES Projektteams bei der Einführung des neuen Warehouse-Management Systems. Der Stream Lead übernimmt dabei die Verantwortung für einen funktionalen Stream und gestaltet die Zukunft unseres Standortes aktiv mit. 


Was Dich erwartet: 

 * Du verantwortest ein eigenes Arbeitspaket zur Konzeption, Design und Konfiguration der neuen Lösung sowie erfolgreichen Implementierung 

 * Du arbeitest eng mit dem ODES Projektteam und insbesondere den Key-Usern zusammen, stimmst Dich mit den anderen Stream Leads sowie dem zentralen ODES Rollout-Team ab und bildest die Schnittstelle zu den lokalen Supply Chain-Teams 

 * Du entwickelst Projekt- und Zeitpläne einschließlich den Cut-Over-Plan für den jeweiligen funktionalen Stream und begleitest aktiv die Stabilisierungsphase 

 * Du koordinierst und leitest die Ressourcen des Projektteams innerhalb des Streams 

 * Du identifizierst wichtige Projektmeilensteine sowie Teilergebnisse und stellst den Projektfortschritt innerhalb des Zeitrahmens und Budgets sicher 

 * Du identifizierst Projektbeschränkungen, Herausforderungen sowie Risiken und erarbeitest gemeinsam mit dem Projektteam Lösungsvorschläge zur erfolgreichen Implementierung der neuen Lösung 


Was Dich auszeichnet: 

 * Du verfügst idealerweise über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium und konntest erste Erfahrungen in der Implementierung von IT-Lösungen oder im Projektmanagement sammeln 

 * Du kannst gute Kenntnisse in unserer Systemlandschaft vorweisen, verfügst über ein gutes logistisches Prozessverständnis und hast die Fähigkeit, die Prozesse in den Gesamtkontext der Lösung zu setzen 

 * Deine Affinität zur Planung und Gestaltung von Prozessen sowie deine Erfahrung im Umgang mit entsprechenden Methoden und Instrumenten wendest Du souverän in den Sprachen Deutsch und Englisch an 

 * Ein starker Teamgeist und dein Engagement und die Leidenschaft für „Create The Beauty That Moves The World" treiben dich im Alltag an 


Diversity & Inclusion 

L’Oreal ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit, Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz einsetzt. Wir unterbinden Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Herkunft, Behinderung, geschlechtlicher Identität oder anderen geschützten Merkmalen. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


 

 

 

 

 

 

 


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.