Σύμβαση αορίστου
Aulnay-sous-Bois, Île-de-France
Manufacturing
Full - Time
24-Mar-2023

Les parfums de la Division Luxe du groupe L'Oréal sont fabriqués et conditionnés à l'usine d'Aulnay. On y produit des grandes marques tel que Yves Saint Laurent Beauté, Armani, Lancome.. 

Au sein de cette belle usine ayant une architecture surprenante, 250 femmes & hommes contribuent chaque jour à ces productions d'exceptions.

Afin d'accompagner la croissance du secteur du parfum, nous recherchons des personnes capables de conduire une ligne de conditionnement semi automatisée. Vous n'avez jamais réalisé ce métier ? Pas de panique, nous recherchons avant tout des candidats engagés ayant une forte envie d'apprendre et de se développer.

 

Vos responsabilités seront les suivantes :

  • Assurer le bon fonctionnement, la maintenance et la disponibilité de tous les équipements de conditionnement, des ateliers de production en toute sécurité avec le niveau de performance attendu

  • Intervenir techniquement (dépannage, mise au point…) sur les outils de conditionnement (en mettant en œuvre ses compétences dans les domaines hydrauliques, pneumatiques, électriques, mécaniques, automatismes..) pour assurer un bon niveau de production de façon durable, en qualité et quantité, tout en maintenant la conformité et la sécurité du matériel.

FORMATION INITIALE SOUHAITABLE


– Titulaire d'un DUT/BTS type maintenance industrielle, vous avez déjà travaillé dans un environnement industriel dans le domaine de la mécanique ou de l'électrotechnique

– Sens de la coopération et du travail en équipe, curieux, vous avez envie d'apprendre et de transmettre

– Excellent relationnel

– Rigueur

Ce poste est en horaire de nuit.


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.