Σύμβαση αορίστου
Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes
Manufacturing
Full - Time
17-Jun-2024

Missions principales :

vAssurer le suivi quotidien de la validité des équipements de remplissage (flacons / tubes / pots) 
vAssurer le pilotage des zones d’aire de lavage (tournée quotidienne, audit de secteur, …)
vRéaliser les nettoyages (blocs de remplissage) de l’ensemble des équipements de l’ateliers
vPréparer les blocs de remplissage sur ligne de conditionnement 
vAlerter, corriger ou éviter des situations à risques ou des non-conformités de façon autonome
vEtablir et assurer la maintenance des équipements, locaux de l’aire de lavage, dans le respect des règles EHSQP et en lien avec la GMAO 
vDéfinir, mettre en place et former aux procédures de lavage des différentes lignes de l’UP
vContribuer aux objectifs industriels en collaboration avec les services de l’usine
vÊtre acteur de la mise en place de formations sur les gestes techniques (conducteurs de lignes, nouveaux techniciens, ….)
vParticiper aux changements de formats sur les lignes de conditionnement
vÊtre garant de l’amélioration continue du local lavage (Solvace, PDCA, reporting, …)
vÊtre le référent hygiène de l’UP en lien avec le service Qualité

Compétences professionnelles et techniques

vMise en œuvre et respect des règles EHSQPS (Environnement, Hygiène, Sécurité, Qualité, Performance, Service)
vBonne maîtrise des outils bureautique (Pack Office) et outils informatiques spécifiques (GMAO)
vCapacité à définir et construire des indicateurs en lien avec son activité
vRigueur, autonomie, sens de l’organisation et de la prise de décision
vCapacité à communiquer de manière claire et synthétique (oral, écrit) 
vGestion de son activité avec une forte sensibilité du service client
vCulture hygiène forte
vCompétences solides en mécanique, électricité et pneumatique en vue d’habilitation électrique, tous fluides, …

Horaires d’équipe

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.