Σύμβαση αορίστου
Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes
Manufacturing
Full - Time
06-Nov-2023

Missions principales :

 •     Assurer le bon fonctionnement, la maintenance et la disponibilité de tous les équipements de production, des ateliers de  conditionnement de l’UP dans le respect des règles Environnement/Hygiène/Sécurité/Qualité (EHSQ) et des objectifs de performance
 •     Alerter, corriger ou éviter des situations à risques ou des non-conformités de façon autonome, puis informer sa hiérarchie de l’action menée 
 •     Contribuer à l’optimisation du temps de production en participant aux méthodes d’amélioration continue au quotidien et dans les routines PDCA
 •     Organiser son activité en lien avec le staff Technique,  l’animateur de conditionnement et/ou le Planning court-terme pour assurer le fonctionnement des lignes de conditionnement 
 •     Être capable de construire les optimisations sur les outils de production en collaboration avec les équipes opérateurs et/ou les fabricants 
 •     S’adapter aux évolutions des normes, procédures ou modes d’organisation, des outils et des Equipements 
 •     Participer et apporter son expertise technique à des réunions et groupes de travail et aux différentes interfaces (Sécu, Quali, Perf, …)
 •     Être capable de gérer ou coordonner différents projets transversaux selon nos piliers EHSQP de la phase de développement au suivi post-projet
 •     Transmettre ses connaissances et former de nouveaux collaborateurs à la maintenance et aux nouvelles technologies de l’unité de production

Compétences techniques et professionnelles requises :

 • Mise en œuvre des règles EHSQP (Environnement/Hygiène/Sécurité/Qualité/Performance)
 •      Suivi des indicateurs clés de l’unité de production 
 •     Maîtrise de la bureautique et des outils informatiques spécifiques (GMAO, Excel,…)
 •     Connaissance des risques électriques en vue de l’habilitation BR
 •     Capacité à planifier, proposer des optimisations de la production et à travailler en autonomie
 •     Aime entreprendre pour proposer des améliorations en calculant un retour sur investissement
 •     Aptitude à communiquer et à faire du feedback régulier 
 •     Esprit d’équipe, sens de l’écoute, réactivité, proactivité, rigueur
 •     Capacité à gérer et encadrer un projet avec des prestataires extérieurs 
 •     Diplômé d’un BAC+2/+3 de maintenance industrielle électromécanique ou expérience équivalente (compétences : mécanique, pneumatique, électrique, automatisme, vision, 3D
 •     Une expérience professionnelle confirmée en tant que technicien est nécessaire

Schéma horaire : équipe journée alternante et périodes ponctuelles de VSD/SD

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.