Σύμβαση αορίστου
Lausanne, Vaud
Training & Education
Full - Time
13-May-2024

New customers:

 • Active social flirting (initial contact via social media) to attract potential new customers 

 • Scheduling and implementation of demos for new customers 

 • Individual consultation of new customers concerning brand-specific trends and products 

 • Onboarding of newly acquired salons, including debrief 

 • Creation and recommendation of a training and development plan (workshops, Access etc.) for the customers

Existing customers:

 • Maintenance and development of partner salons

 • Acts as contact and confidant for the salons 

 • Promotion of the digitalization and the usage of digital media in the context of education (i.e., webinars and coaching via Teams, webcasts, lives, Access) in alignment with the PPD strategy 

 • Implementation of the education strategy for the respective brand, as well as emphasizing the unique selling points (USP) with the customer 

 • Preparation and implementation of workshops (online/offline) and online activities on the topics: 

 • Solidification of the brand values & product information  

 • Services, consultation concepts & bestseller placements, to generate sustainable sales growth in the salons

 • Integration of the sustainability program (hairstylists for the future)

 • Conceptualization and implementation of  individual training and development concepts for key accounts in the area (online/ offline)

 • Takeover of projects for new concepts concerning launches, new education activities, as well as the creation of general documents /digital development concepts

 • Consultation of customers about digital offers (i.e., Google my Business, social media and social selling)

 • Kérastase-specific: Responsible for the training and development as well as the coaching of the Care Coaches (Kérastase brand specialists in the salons)


Team:

 • Active collaboration with Business Partners and the Regional Sales Manager to reach the quantitative and qualitative sales team goals

 • Solidification of the added value of the brand within the team through the presentation of product and service innovations (ROM, if applicable SAM etc.)


General:

 • Regular and timely documentation of all activities in SharePoint

 • Creation of target group-oriented content (online/offline) in the education department, i.e., for the own professional social media account to generate engagement 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.