Σύμβαση αορίστου
Bogotá, Bogota D.C.
Finance
Full - Time
01-Jun-2024

The Tax Specialist will be responsible for managing and overseeing all aspects of tax compliance and reporting for the company. This includes preparing and filing tax returns, conducting tax research, and ensuring compliance with all applicable tax laws and regulations. The Tax Specialist will also provide support and guidance to internal stakeholders on tax-related matters.


Requirements:


- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field.

- Professional certification (e.g., CPA, CMA) is preferred.

 - 3 years of experience in tax compliance and reporting.

- Strong knowledge of tax laws and regulations.

- Proficient in tax software and MS Office Suite.

- Excellent analytical and problem-solving skills.

- Strong attention to detail and accuracy.

- Ability to work independently and meet deadlines.

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.