Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

BangkokBangkok
General Management
Full - Time
02-Aug-2020
Job Description
 • Own the brand patrimony, guarantee the brand identity: ensure that all actions are in line with the sense of purpose while nourishing the brand
 • Define the strategic orientations and the 3-year marketing plan for the category, monitor the portfolio (new launches, pillar products’ renewal
 • Mobilise and collaborate with other departments (Commercial, Education, Supply Chain, etc. ) and partner agencies to build broader business strategy
 • Effectively prepare clear messages to present to senior management 
 • Build, develop and manage a strong and talented team, train them and develop their business acumen and know-how
 • Monitor the retail strategy working hand-in-hand with the retail and education team and monitor the proper implementation of retail materials (services, advice, etc.)
 • Monitor key report and P&L management to react with contingency plan
Qualifications
 • More than 15 years of strong experiences of both commercial and marketing background in FMCG
 • High calibre with great leadership skills
 • Able to express both long-term and short-term strategic vision with logical thinking
 • Winning mindset with sense of resilience
 • Passionate to beauty especially professional hair market is a plus