Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Operations
Full - Time
10-Aug-2020

Join our Engineering Product Development teams!

[INTERNSHIPS]

6-month internship starting between January and March 2021

Ile-de-France (Clichy)

Joining L'Oréal means above all discovering a true industrial company delivering more than 7 billion products worldwide every year.

By joining the Development teams, you will deep dive in Operations, whose metiers contribute to the growth of L'Oréal, from product development, sourcing, production to the distribution of all the Group's products. As an ally of the brands, Operations always develops and seeks the most agile, innovative, efficient and responsible solutions to meet the specific requirements and diversity of consumers.

A taste of your daily life in Development?

Aines starts his day with a meeting with Lauriane from the Active Cosmetic Marketing Department. They talk about launch of a raw shampoo and its sustainable packaging. At the end of this meeting, Aines joins his team for a call with the plant in Vichy in order to find a solution to adapt another launch to the existing production lines.

As Aines, you are dreaming about challenge within an innovative company. You want to take part of big projects and to work close to our products.  Our internships’ missions in Development are made for you.

The Engineering Product Development is a strategic actor in the launch of new products interfacing with the Marketing teams, the Research and Innovations and experts of the Operations (Factories, Supply Chain, Sourcing, Packaging…)

Several internships are available in Development, within one of our four divisions and on a technological axis (care, perfume, haircare, make-up, color ...) on project teams.

Some examples of missions you might have:

·       Contribute to the development of new products and in the renovations of the existing ones

·       Contribute to the development of new decorations

·       Work in coordination with Marketing teams, formulation labs, Packaging teams, Purchasing, Factories and many more actors

·       Think differently and know how to innovate to bring a strong added value in the product’s conception

·       Insure the respect of the definition, the cost, the timing and of the environmental impact

·       Lead cross-functional projects (analysis of the value, optimization of operational processes and the graphic chain…)

·       And innovate, go further: bring your own ideas and impact!

What is in for you?

·       6 months surrounded by passionate teams

·       A learning experience where you can stretch yourself personally and professionally

·       A lot of challenges and opportunities to be seized and as many responsibilities to take

·       The opportunity to innovate and create the products of tomorrow

·       HR follow-up to accompany you throughout your journey

·       A compensation between 1250€ and 1400€ gross per month

·       Unlimited access to the L’Oréal online learning platform to further support your development

·       And of course, access to discounted products from L'Oréal brands

What do you need to apply?

·       You are a Master’s student in Business School / Engineering School / University

·       You are looking for a gap-year or end-of-studies internship

·       You are able to provide an internship agreement of 6 months issued by your school

What qualities will help you land the internship?

·       Convincing. You explain your ideas clearly, based on sound reasoning.

·       Entrepreneurial. You like to try new things and discover new ways of doing things!

·       Team player. You have excellent interpersonal skills and easily find your place in a team.

·       Open-minded. You exchange on your ideas and integrate the opinions of others in order to find the optimal solution.

·       Creative. You like to think outside the box and propose innovative solutions.

·       Data champion. Working with data holds no more secrets for you!

Want to apply? Here are the next steps!

1.       Click on "Apply now", fill in your details and upload your CV (a cover letter is not necessary!):

2.       You will then talk to MYA, our chatbot, to make sure you meet all the necessary administrative requirements (don't worry, this is not an interview),

3.       You will receive a link by e-mail in order to answer 3 questions via our artificial intelligence tool Seedlink, whose answers allow us to evaluate your cultural "fit" with L'Oréal (after a week without a response to Seedlink, your application may not be processed by our teams!).

If your CV is selected, you will be invited to a telephone interview with a recruiter. This is an exploratory discussion to get to know you better and identify the job, the field, the division relevant for you.

Last step if the exploratory interview is positive: you will have the opportunity to meet your potential future manager for a second and final interview to discuss the missions entrusted to you. This interview can take place during a collective recruitment event if you are available, or during a more traditional individual interview.


Thanks to our partnership with the start-up Vendredi, some interns can get involved in associations in parallel with their professional experience within the Group.

Want to be part of the adventure?

Apply here!

https://careers.loreal.com/fr_FR/jobs/JobDetail/Stages-Solidaires-Vendredi-x-L-Or-al-2021/89533

---

Frequently Asked Questions

How much responsibility will I have as an intern?

As an intern at L’Oréal, you will be welcomed as a full member of a team, with your scope and responsibilities. Of course, you will not be alone: your manager will provide you with objectives and a vision. However, to succeed you will need to keep in mind that you play the main part in your journey and future projection in the Group. Entrepreneurship spirit is key J

What about the integration process?

During the first days of your internship, you will meet many people from your team, and other functions in order to broaden your vision of the Group’s challenges and help you to success in your job. All interns and apprentices will have access to inspiring speakers, learning opportunities and possibilities to connect!

Will I have a chance to land a job after my internship?

We take our interns and apprentices very seriously. So yes, it is our ultimate goal! In average, each year, former interns and apprentices fulfill 70% of our junior job needs. A very large number of our current employees at all levels have come through this type of experience.

I do not know anything about cosmetics: do I stand a chance?

Less than one-third of our interns have had previous experiences in the beauty industry. We give more credit to other essential qualities such as entrepreneurial spirit, innovation, and the ability to question and dare.

Can you tell me a bit more about L’Oréal?

You can start by discovering the Group on our Website and Annual report.

Zoom in on the Operations business lines and watch our testimonials on YouTube.

Discover our social and environmental commitment, and how we aim to be a catalyst for change in the beauty industry and beyond with L’Oréal for the Future.

Meet Fabien and Sarah, former interns and working now in our Development teams: BY THE WAY