Σύμβαση αορίστου
Clichy, Île-de-France
Supply Chain
Full - Time
05-Jul-2023

JOIN OUR SUPPLY CHAIN TEAMS! 

Behind every great brand is a great story.

At L’Oréal, ours began with a young entrepreneurial chemist, Eugène Schueller, producing and selling hair-dye from his kitchen. From these humble roots, we’re today a family of 88,000 employees, who collaborate across 150 countries and over 36 world renowned brands, with the goal of innovating and creating products that meet the infinite diversity of our consumers’ beauty needs and desires.

While inventing the future of beauty is our passion, we’re doing it with a strong commitment to sustainability and environment in everything we do. And our ambition is to be the #1 BeautyTech Company.

Fueling this roadmap is the Operations team at L’Oréal- 20,000 people strong, spread world-wide and orchestrating cutting-edge expertise across the entire value chain – from packaging and product development to sourcing, manufacturing, and supply chain.

We are a bunch of very diverse individuals who absolutely love what we do and are excited by the real possibilities that data and technology are unlocking for us.


Joining L'Oréal means being a part of a company that:

 1. Allows its employees to have a real impact, to test their ideas, to innovate and to build the future.
 2. Has chosen to uphold strong values regarding social and environmental points of view.
 3. Is constantly at the fore front of technology to respond to consumer demands for agility, personalization and new beauty experiences.

WOULD YOU LIKE TO BE A PART OF THIS ADVENTURE?

Join our Supply Chain team in the capacity of a Supply Chain Project Leader

The Supply Chain team at L’Oréal Corporate consists of all the steps that allow us to deliver our products and services. We are the vital link between our plants and our consumers.

Every year, our Group distributes more than 6 billion products. It means that we are dispatching 2 orders every second, around the world, to 8 distinct types of distribution channels such as hair and beauty salons, mass market, e-commerce, travel retail. So, we are directly connected to the market – and to the expectations of consumers.

In this context the Supply Chain plays a key role to guarantee sustainability and universality of the new IT solutions and business processes.

As team member we are called to guarantee the most collaborative, analytical, and performing process for planning.


EACH DAY AS PART OF THIS TEAM, YOU CAN EXPECT TO:

The Supply Chain Project Leader is in charge to ensure the project business coordination, regarding adequacy of the solutions with the business needs and the projects processes while respecting the planning and ensuring the go-live is without regression for the users.  

 • Be part of a key worldwide project for L’Oréal group supply chain!
 • Work together with the supply experts on the design and development of the group’s tools.
 • One of the key responsibilities will be to ensure the harmonisation of the process in relation with business needs.

HERE’S HOW YOU WILL HAVE A ROLE TO PLAY IN IT:

 • Work in collaboration with the project and IT Project Managers to lead the project in terms of methodology, planning and change. 
 • Elaborate the solutions, overseeing the functional definition of the solution, in line with the Business Owner, following the development, preparing, and organizing the testing, building the user documentation, training key users and deploying the solution. 
 • Monitor a risk matrix to inform and alert the management on the risks. 
 • Organize the change management, animating the solution acceptance and training. 

THE SKILLS THAT YOU WILL NEED TO SUCCEED:

HARD SKILLS:

 • Experience in Supply Chain Planning.
 • A project management experience or skills.
 • Highly organized, structured, capacity to formalize. 

SOFT SKILLS:

 • Resilience, capacity to cope with crisis, pushbacks, and delays, to adapt quickly. 
 • Understanding of IT, of new technologies, capacity to adapt to interlocutors from IT to Business. 
 • Ability to simplify complex things. 

IF YOU COME WITH AN EDUCATION BACKGROUND IN SUPPLY CHAIN BE PART OF THIS RIDE!


A BIT MORE ON OUR OFFICE LOCATION AND HOW TO ACCESS IT:

Base on Saint Ouen 2 blocks from Line 14 and RER C.

ONCE YOU DECIDE TO APPLY, HERE’S WHAT YOU CAN EXPECT…

 1. Receiving an answer within 2 weeks of applying.
 2. If your CV is selected, you will have an HR interview with one of our recruiters.
 3. Post which, at least 2-3 rounds of technical discussions with the hiring team, as part of the overall process. 

If you had the opportunity to meet with a recruiter and we are unable to move forward with your application, you can expect to receive a prompt answer in one week with constructive feedback. We strongly value the time and energy you invest in us.

Looking for more information? Read further: https://careers.loreal.com

L’Oréal is committed to building a diverse environment and is proud to be an equal opportunity employer. L’Oréal closely prohibits discrimination against any employee or applicant for employment because of the individual’s race, color, religion, gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, age, disability or any other characteristic protected by law.

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.