Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Mato Grosso do SulCampo Grande
Retail Field
Full - Time
05-Oct-2020

Já se imaginou fazendo parte da maior empresa de beleza do mundo?

Como empresa, nossa missão é levar beleza para todos. Os membros da nossa equipe e os fornecedores devem refletir a diversidade do mundo e serem empoderados a compartilhar uma variedade de pontos de vista, perspectivas e conhecimento para respondermos às necessidades de nossos consumidores e aos seus variados ideais de beleza. Um local de trabalho diverso e inclusivo leva a soluções mais inovadoras que são essenciais para nosso sucesso contínuo como negócio e como cidadão responsável. Por isso, para todas as nossas vagas, valorizamos a diversidade em todos os seus aspectos.


Missão: Supervisionar o time de campo e garantir a ativação e execução das estratégias das marcas da Divisão de Grande Público em todos os canais do seu território, de acordo com a estratégia e Guia de Execução Brilhante.


Principais Responsabilidades:

- Garantir e impulsionar a execução correta em loja (distribuição , implementação, manutenção e retirada dos materiais de merchandising; garantir a execução correta do planograma; auditar a qualidade da execução da equipe de campo)

- Auxiliar o trabalho dos promotores, avaliado as diferentes necessidades de acordo com cada ponto de venda;

- Construir um bom relacionamento com os clientes, facilitando o acesso à informação de venda e estoque do seu time direto e de sell in;

- Auxiliar na negociação de espaços extras;

- Recrutar, gerir, desenvolver e reter a equipe de campo (garantindo o cascateamento correto das informações passadas);

Garantir que o time cumpra as regras inegociáveis de EHS;

Consolidar e analisar relatórios de desempenho do time (market share, ruptura, preço, informações da concorrência, etc);

- Favorecer um ambiente receptivo para novas ideias, projetos e iniciativas