Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Human Resources
Full - Time
17-Feb-2021

Key Job Accountabilities

·         Attract, select and identify talent, and lead career management and succession plans in order to reinforce retention and to ensure optimization of skills.

·         Outline business issues in terms of HR issues and projects, anticipate and accompany operational requirements and organizational changes, acting as a business strategic driver.

·         Strengthen and promote L’Oréal's value proposition, as well as its diversity, by ensuring respect for the Group's values and code of ethics.

·         Ensure legal security at both individual and collective levels, as well as compliance with HR processes, practices, and employee relations.

·         Drive and analyze HR KPIs and participate in Group HR projects.

Qualifications

·         Bachelor’s degree or equivalent experience

·         7+ years of diverse and progressive experience in HR functional or Business Partner roles

·         Demonstrates strong curiosity and business acumen with a growth/positive mindset

·         Ability to lead changes with excellent communication skills with people sensitivity

·         Fluent in both Korean and English