Σύμβαση αορίστου
Seoul, Seoul
Supply Chain
Full - Time
13-Mar-2024

[Stylenanda/3CE] Operations - Demand/Supply PlannerJOB SUMMARY


DEMAND PLANNING 

 • Ensure sales forecast accuracy and build turnover through piloting the sales forecast process. 
 • Be responsible for catalog management and contribute to rationalization. 
 • Manage sales forecast quality under the global S&OP process. 
 • Build baseline forecast and consolidate promotions & launch sales forecast projected by commercial teams. 
 • Ensure global sales forecast consistency through consensus between sales forecasts, financial trend and sales history. 
 • Leading monthly SF & validation meetings with the best practice.


SUPPLY PLANNING 

 • Optimize inventory for a high level of customer service with smooth execution.
 • Build a supply plan based on validated forecast and implement procurement with managing parameters. 
 • Maintain quality inventory minimizing OOS, obsolete and slow movers with action plans.
 • Manage supply issues by communication with MSL or procurement team. 
 • Check logistic feasibility through analysis of stock equation and monitor lead time with customs team.
 • Build budget stock with monthly projection to achieve KPIs.


QUALIFICATIONS

 • Education: University graduate
 • Years of Experience: 
  • +3 years of professional supply chain experience
  • At least +1~2 years of demand planning experience  
 • Other Career Experience: SAP experience is advantageous, and FMCG relevant industry is preferred.
 • Language skills: Fluent in English
 • Other Skills: Analytical, Problem-solving, Communication & Excel skills and Team player


(*Please attach your updated Eng. resume when you apply.)


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.