Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Operations
Full - Time
20-Jan-2021
Responsibilities;

Demand Planner :

Ensure sales forecasts accuracy and the building of turnover through the piloting of the sales forecast process.

- Be responsible for the catalog management and contribute to its rationalization.

- Manage the sales forecasts quality.

- Manage the global monthly sales forecast process.

- Build the baseline forecast and Size the launch forecast

- Challenge and consolidate the promotions and launches sales forecasts projected by the Sales teams.

- Ensure the global sales forecast consistency, through the building of a consensus between the commercial forecasts, the financial trend and the sales history.

- Lead the improvement of the sales forecast practices.

Supply Planner :

Ensure the smooth execution of the planning process in order to guarantee the availability of the product while optimizing customer service and cost and while improving the quality of stocks.

- Build the Supply plan of the entity based on the validated sales forecasts, the co-packing plan and the stocks and supply/procurement parameters.

- Check the logistic feasibility through the analysis of the stocks equation, exchange with the Management of the long-term issues (capacity, gap between capacity and demand)

- Determine the stock and supply parameters according to the objectives of service rate, costs and global targeted stock.

- Manage the replenishment process through the evaluation of the shortage risks and by communicating priorities to the suppliers.

- Manage stock levels in accordance with the objectives of the organization and analyze obsoletes and slow movers. Define and implement action plans.

- Decrease shortages by the analysis of the causes, the definition of the action plans and the challenges of suppliers about the OTBS dates of products, which are out of stock.

- Define and follow the Key Performance Indicators (out of stock, service rate, stock) and communicate them internally.

- Build the budgeted stock according to the stock and supply parameters.

- Participate to the best practices improvement


Requirements;

-At least a 3 year experience as a demand and supply planner

-FMCG experience necessary, Cosmetic/Skincare brand experience preferred

-Excellent verbal and written communication skills and persuasion (Korean and English)

-Excellent knowledge of SAP MM module

-Interested in data. Excellent data analytical skills.

-Excellent skills of MS Office including Excel and Powerpoint

-Knowledge and high interest of beauty business and industry