Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

BraşovBraşov
Retail Field
Full - Time
02-Sep-2020

Kiehl’s offers a unique and creative work environment with a strong focus on customer service and education. Our world-renowned and much respected line of specialty products includes skin care and hairs care preparations, as well as bath and body items.

Requirements:


* Previous experience in a similar role and/or services field
* Bachelor degree in Business Administration or relevant field
* Advanced English is a must
* Strong people management skills, a person that leads with trust, honesty and commitment
* Good communication and interpersonal skills
* Capacity to work autonomously with a self-driven attitude and strong problem-solving skills
* Strong operational skills in a customer-service environment
* Strong leadership skills, with the ability to coach and mentor others and to plan and prioritize workload


Job responsibilities


* Ensures that all customers receive the highest level of service
* Maximizes selling during heavy traffic periods. Ensure sales floor is supervised appropriately
* Demonstrates a sense of urgency in completing all necessary steps of customer transactions.
* Creates long-term relationships with customers and nurtures repeat business
* Makes appropriate, personalized product and sample recommendations
* Achieves or exceeds Store Sales Plan
* Utilizes all available reports to manage the business
* Seeks out business opportunities within the community and communicates relevant information to Corporate Sales/Marketing/PR
* Responsible for conducting physical inventory counts as necessary.
* Responsible for accuracy of all orders placed and received
* Maintains a regular employee schedule, designed to meet the needs of the business throughout the year
* Ensures proper cleanliness and hygiene of all work areas at all times
* Coaches employees to achieve their optimum professional development.
* Offers regular and immediate performance-based feedback on productivity, service levels, product knowledge, selling skills, professional demeanor, etc.
* Monitor and achieve together with the team the KPIs: conversion rate, number of transactions a day, number of items per transaction , value of transactions
* Oversees maintenance of all equipment (registers, security system, computers, printers, phones, television/VCR, stereo) and facilities (lights, air conditioning, heat, plumbing, etc).
* Maintains adequate stock mix and ideal flow (including collateral, samples and new products).