Πρακτική Άσκηση
Libramont, Wallonia
Manufacturing
Full - Time
08-Feb-2024


Rejoignez notre équipe performance pour un stage de 6 mois à compter d'août ou septembre 2024
 
 
Qui sommes-nous ?
 
Première usine carbone neutre du groupe en 2009 et déclarée usine waterloop depuis janvier 2019, l'usine de L'Oréal Libramont est l'une des 38 usines du groupe L'Oréal, spécialisée en coloration et soins du cheveux. Elle est reconnue par le groupe comme site pilote pour de nombreux projets innovants.

Rejoindre L'Oréal, c'est avant tout découvrir une véritable entreprise industrielle délivrant chaque année plus de 7 milliards de produits à travers le monde.
 
 
Vous souhaitez rejoindre cette aventure ? 

Rattaché au directeur performance les missions qui vous seront confiées sur notre site de production seront :

 • Intégrer un groupe de travail multi équipes avec l'usine de BURGOS et la Direction Générale des Opérations Performance
 • Identifier les bonnes pratiques existantes sur les deux sites et les déployer en interne sur base de notre SWOT et autoévaluation
 • Travailler sur les rituels d'animation
 • Analyser les pannes
 • Gérer le magasin de pièces de rechange
 • Piloter l'activité des équipes de maintenance (y compris utilisation de la GMAO)


 

Vous êtes : 

 • En dernière année d'école d'ingénieur ou équivalent
 • En capacité de fournir une convention de stage de 6 mois par votre organisme de formation
 • A l'aise sur les outils informatiques (Power BI, GMAO, suite Office)
 • Enthousiaste et créatif.ve
 • Bon/Bonne communicant.e
 • A même de vous intégrer facilement au sein d'un environnement industriel


 

Cette mission vous correspond ? N'hésitez pas a postuler pour une offre 100% polyvalente au cœur de l'usine !

 

Quel est le processus de recrutement au sein du Groupe ? Seulement 2 étapes !

 

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez invité(e) par un recruteur à échanger lors d'un entretien exploratoire par visioconférence. Cette discussion ouverte est pour apprendre à mieux vous connaître.

Dernière étape si l'entretien exploratoire est positif: vous aurez l'occasion de rencontrer votre potentiel(e) futur(e) manager pour un deuxième et dernier entretien afin de discuter plus en détails des missions qui vous seront confiées.

 
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.