Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

QuebecSaint-Laurent
Operations
Full - Time
11-Jan-2021

Participer et supporter les projets d'implantation, apporter des idées et suggérer de nouvelles manières de faire. Mettre en application les bonnes pratiques de gestion de projets et ce, pour toutes les phases (Initiation, Planification, Exécution, Contrôle, Clôture). Participer aux initiatives d'amélioration continue mise en œuvre par l'UP (Unité de Production). Justifier les projets par une analyse de retour sur investissement s'il y a lieu.


Ton défi


 1. Support au démarrage de notre nouvelle ligne de conditionnement (conception, documentation, procédures normalisées).
 2. Poursuivre la digitalisation des guides de valeurs nominales sur plate-forme mobile;              
 3. Intégration des guides de résolution de problèmes sur ligne via des documents vidéos et logigrammes interactifs;
 4. Participer à des démarches d’amélioration continue en vue d’augmenter les rendements et de diminuer les rejets sur les lignes de conditionnement.

TES OBJECTIFS

 1. Améliorer le rendement d’un équipement et assurer la pérennité des nouveaux outils et standards mis en place
 2. Développer des guides de changement de format digitaux en collaboration avec les opérateurs de ligne
 3. Installations efficaces des nouveaux équipements de conditionnement, performance au démarrage
 4. Mener plusieurs enquêtes sur les équipements et participer à des démarches d'amélioration continue 

TES APPRENTISSAGES


Tu solidifieras tes compétences à diriger un projet et gérer un échéancier. Tu communiqueras avec des fournisseurs externes et tu te familiariseras au processus d'achat. Tu devras également collaborer avec les parties prenantes à un projet. Tu développeras une meilleure compréhension de l'importance de structurer et planifier un processus. 

TON PROFIL
 • Étudiant(e) en ingénierie
 • Intérêt pour l'industrie
 • S'épanouie dans un environnement dynamique qui défi le statu quo
 • Débrouillard(e) et dynamique
 • Fort(e) collaborateur(trice) qui prend des initiatives
 • Partage et encourage les Bonnes Pratiques